Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog

'Zet maar niet in de vergunning, anders is het straks verbouw'

De titel van dit stuk slaat op een opmerking die ik vanuit een gemeente te horen kreeg over de EPC. Het idee klonk op zich sympathiek. Alle vergunningvrij-opties – dakkapellen en aanbouwen – tellen niet mee bij de EPC als je ze maar niet in de vergunning opneemt.

 Dan is er immers geen sprake meer van nieuwbouw maar van verbouw en dan geldt de EPC-eis niet. Een rare denkfout: alles wat je bouwt VOOR oplevering moet voldoen aan nieuwbouw.

Verbouwregels gelden voor verbouw. Dus de regels zijn alleen van toepassing bij het (artikel 1.12, Bouwbesluit 2012) ‘geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk’. De definitie impliceert dat je iets hebt om te veranderen, vernieuwen of vergroten: een al bestaand bouwwerk. Het mag duidelijk zijn dat een dakkapel die tijdens de nieuwbouw meteen meegaat geen verandering van een bouwwerk is. Je bent nog aan het bouwen, je komt nog niet aan ‘veranderen’ toe.

Nu duidelijk is dat we nog niet aan het verbouwen zijn maar nog bezig zijn met de nieuwbouw volgt de rest uit artikel 1b, eerste lid, Woningwet:

1. Tenzij een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk het uitdrukkelijk toestaat, is het verboden een bouwwerk te bouwen, voor zover daarbij niet wordt voldaan aan de op dat bouwen van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel a [nieuwbouweisen van het Bouwbesluit], tweede lid, aanhef en onderdeel d [de regels voor bouwwerkzaamheden, hoofdstuk 8, Bouwbesluit], derde [gebruiksvoorschriften] en vierde lid [andere dan technische eisen uit het Bouwbesluit].

Dus al het bouwen moet voldoen aan de nieuwbouweisen van Bouwbesluit 2012, tenzij er in een vergunning anders is aangegeven. Die dakkapel is vergunningvrij maar moet wel aan alle nieuwbouweisen voldoen. En de woning moet inclusief dakkapel voldoen aan de EPC-eis.

Vergunning: doel of middel?

De eigenlijke discussie gaat wellicht een stapje verder: gaat het nu om de papieren regels of om het eindresultaat? Het stelsel zoals we het nu bedacht hebben leidt soms tot absurde situaties. Zo krijg ik regelmatig de vraag of een vergunningvrije schuur wel te zien is als de op grond van het Bouwbesluit verplichte bergruimte. Juridisch zal je hierover wel een stevige boom kunnen opzetten, maar qua eindresultaat maakt het natuurlijk niets uit. Of de vraag die ik ooit kreeg bij de helpdesk bouwregelgeving over het toilet in een vergunningvrije aanbouw. Met aanbouw op de tekening voldeed het bouwplan niet aan het bestemmingsplan en zonder aanbouw werd de vergunning geweigerd omdat de woning niet de beschikking had over een toiletruimte.

Gevolg van deze rituele dans rondom de vergunning is dat we een bouwplan verzinnen dat vergund wordt. De wc in het hoofdgebouw, geen dakkapellen, geen aanbouwen, maar met een schuur in de tuin. Vervolgens gaan we tijdens de bouw het plan uitvoeren dat we vooraf al van plan waren. Aanbouw, grote dakkapel en een interne inrichting die voor geen meter lijkt op de vergunde situatie. Als toezichthouder wordt je er volgens mij helemaal gek van...

De regels in Bouwbesluit 2012 hebben als doel een minimale kwaliteit te waarborgen. Bij oplevering en voor je een gebouw gaat gebruiken moet je aan die minimale regels voldoen. De regels gelden voor ieder bouwwerk en voor iedere locatie. Omdat we echter jaren geleden besloten hebben dat we de gemeente vooraf moeten vragen of we aan die algemeen geldende regels (mogen) voldoen, is dat ons primaire doel geworden: de vergunning is leidend! Misschien moeten we wat meer naar het eindresultaat kijken en wat minder naar het papier. Daar doen we het tenslotte voor!

Hajé van Egmond, Geregeld B.V.

Categorieën: 
Dossiers: