Welstandscommissie verdwijnt? – wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 maart 2013

Per 1 maart jl. is het Bouwbesluit 2012 op enkele onderdelen gewijzigd. Een van de belangrijkste wijzigingen heeft betrekking op het beperken van de verplichting tot het inwinnen van een advies van de welstandscommissie. Naast deze wijziging behelst de aanpassing ook wijzigingen die betrekking hebben op onder meer het voorschrift over de voorwaarden waaronder een bouwer mag bouwen zonder aansluiting op het warmtenet en de voorschriften rondom isolatie.

Wilt u het gehele artikel lezen? Neem dan een abonnement. Een maand gratis toegang tot alle dossiers? Neem dan een proefabonnement.