Overslaan en naar de inhoud gaan

Bouwkwaliteit in de Praktijk: 2017 -10

Bouwkwaliteit in de praktijk is een vakblad, dat in 2015 ontstaan is door de integratie van NBD Magazine in Bouwregels in de praktijk. (Product)Kwaliteit en bouwregelgeving zijn niet los van elkaar te zien. Deregulering dwingt de markt tot innoveren en kwaliteitsborging. Uitgever en redactie bieden met Bouwkwaliteit in de praktijk een uniek vakblad voor private en publieke partijen om samen de bouwkwaliteit en bouwregelgeving naar een hoger plan te tillen en iedereen wegwijs te maken in nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

 

Nummer 10 besteedt uitgebreid aandacht aan de Omgevingswet, ook al is die recentelijk uitgesteld van 2019 naar 2021. Bij de productkatern gaan we in op het casco.

De Omgevingswet komt ruim aan bod, met de uitleg wat deze wet voor ons gaat betekenen. Ook gaan we in op de rol van energiezuinig bouwen in het heden en onder de toekomstige Omgevingswet. Bescherming tegen geluid van buiten komt eveneens aan bod, ook weer in relatie tot de nieuwe wet.

Verder aandacht voor het bepalen van de van toepassing zijnde gebruiksfuncties volgens Bouwbesluit 2012 in bestaande gebouwen. 

In het productkatern zoomen we in op een nieuwe manier van bouwen in Leidsche Rijn, productnieuws rond casco's, de Compensatiesteen van De RuwBouw Groep en Tiny Houses in Hurdegaryp.

Tot slot weer Octrooi, Vraag en Antwoord, bouwrecht, NEN-nieuws, Regelnieuws, Productnieuws en verenigingsnieuws van de Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland.

Veel leesplezier!

Ing. Frank de Groot en Katja van Roosmalen
Hoofdredactie Bouwregels in de praktijk

Download hier de pdf.

Jaargang: 
2017
Volgnummer: 
10