Overslaan en naar de inhoud gaan

Bouwkwaliteit in de Praktijk: 2017 -9

Bouwkwaliteit in de praktijk is een vakblad, dat in 2015 ontstaan is door de integratie van NBD Magazine in Bouwregels in de praktijk. (Product)Kwaliteit en bouwregelgeving zijn niet los van elkaar te zien. Deregulering dwingt de markt tot innoveren en kwaliteitsborging. Uitgever en redactie bieden met Bouwkwaliteit in de praktijk een uniek vakblad voor private en publieke partijen om samen de bouwkwaliteit en bouwregelgeving naar een hoger plan te tillen en iedereen wegwijs te maken in nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Nummer 09 besteedt uitgebreid aandacht aan energiebesparing. We gaan in op aardgasvrije wijken en de herziening van het stelsel Energieprestatie gebouwen. Verder aandacht voor de energietransitie en Vakbeurs Energie 2017. 

Lezenswaardig zijn daarnaast de artikelen in de productkatern over energiebesparing. Zoals het warmtenet, integratie van zonnepanelen in dakelementen, warmte uit ijs en andere noviteiten. 

Tot slot weer Octrooi, Vraag en Antwoord, bouwrecht, NEN-nieuws, Regelnieuws, Productnieuws en verenigingsnieuws van de Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland.

Veel leesplezier!

Ing. Frank de Groot en Katja van Roosmalen
Hoofdredactie Bouwregels in de praktijk

Download hier de pdf.

Jaargang: 
2017
Volgnummer: 
9