29-11-2017
Agenda-item

Cursus over consequenties in ontwerp en uitvoering bij kwaliteitsborging

Locatie: 
Utrecht
Datum: 
29 november 2017
Kosten: 
€ 295,- per persoon, exclusief BTW
Dossiers: 

Met het hanteren van Verbeterde Kwaliteitsborging in de bouw verschuift de focus van het verkrijgen van een vergunning naar het kunnen aantonen dat het project de vooraf overeengekomen kwaliteit heeft. Er ontstaat meer oog voor eigen kwaliteit.

Na een korte terugblik nemen we u mee in de meest recente en te verwachten ontwikkelingen. We willen vooral ook de praktische consequenties van deze wijziging laten zien.
We lichten toe welke eisen er worden gesteld aan instrumenten voor kwaliteitsborging en welke keuzes u in het proces heeft. Ook leert u hoe u risicovolle keuringsitems registreert en hoe u het ‘as built dossier’ opzet als benodigde bewijslast om aan te tonen dat het gebouw bij oplevering voldoet aan de gestelde eisen. Deze cursus gaat dieper in op de materie en u gaat ook zelf aan de slag met een case. We brengen de consequenties van ontwerp en uitvoering in beeld.

Onderwerpen

  • Wat houdt Verbeterde Kwaliteitsborging in?
  • Welke rolverschuiving vindt er plaats door toepassing van Verbeterde Kwaliteitsborging?
  • Welk resultaat is te verwachten en hoe ligt dat vast?
  • Hoe ziet Verbeterde Kwaliteitsborging er in de praktijk uit?
  • Hoe kunt u deze systematiek hanteren in uw eigen situatie?


Bestemd voor
Projectleiders, bouwprocesmanagers, plantoetsers, toezichthouders, werkvoorbereiders, calculatoren en uitvoerders.

Datum, tijd en locatie

  • 29 november 2017   -   13.30 - 17.00 uur, Utrecht
  • 07 december 2017   -   13.30 - 17.00 uur, Utrecht

 

 

Gerelateerde artikelen