Weigering omgevingsvergunning bouwen en ontvankelijkheid beroep in verband met vertragingsschade [Wabo, Awb]

Weigering omgevingsvergunning bouwen en ontvankelijkheid beroep in verband met vertragingsschade [Wabo, Awb]

De AbRS is van oordeel dat Staetendam Invest, door in beroep te stellen dat zij schade heeft geleden doordat zij ruim een half jaar later over een omgevingsvergunning beschikte, mede gelet op de aard en omvang van het bouwplan, tot op zekere hoogte aannemelijk heeft gemaakt dat zij schade heeft geleden die voor vergoeding in aanmerking zou kunnen komen.

Wilt u het gehele artikel lezen? Neem dan een abonnement. Een maand gratis toegang tot alle dossiers? Neem dan een proefabonnement.