Overslaan en naar de inhoud gaan
Literatuur

Bouwbesluit 2012 - met toelichtingen en commentaar, editie 2017-2018

Dit boek bevat de herziene integrale tekst en toelichting van Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012. Een compleet handboek en naslagwerk van de nieuwe voorschriften van Bouwbesluit 2012.

Met deze integrale tekst en toelichting van Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012 hebt u een compleet handboek en naslagwerk van de nieuwe voorschriften van Bouwbesluit 2012, zoals deze per 1 juli 2017 luiden. Daarnaast is op de wijzigingen geanticipeerd die naar verwachting op 1 januari 2018 van kracht zullen worden, voor zover deze op het moment van schrijven bij de auteurs bekend waren.

In Bouwbesluit 2012 Met toelichting en commentaren zijn de officiële teksten en toelichtingen van de Staatsbladen waarin Bouwbesluit 2012 en de wijzigingen daarop zijn gepubliceerd ‘in elkaar geschreven’, zodat er één leesbare integrale tekst en toelichting is ontstaan. Dit maakt het geheel beter leesbaar en bruikbaar in de praktijk. Hetzelfde is in deze uitgave gedaan met de teksten en toelichtingen van de Regeling Bouwbesluit 2012 zoals die in de verschillende Staatscouranten zijn gepubliceerd. De officiële teksten en toelichtingen zijn te raadplegen via www.rijksoverheid.nl.
Deze uitgave is te gebruiken in combinatie met onder andere het Handboek Bouwbesluit 2012 en de serie ‘Verbeelding Bouwbesluit 2012’. Voor meer praktijkinformatie wordt verwezen naar genoemde uitgaven.

Categorieën: 
Dossiers: 

Gerelateerde artikelen

07-07-2016
vraag_en_antwoord
25-01-2018
vraag_en_antwoord
15-01-2018
vraag_en_antwoord