Overslaan en naar de inhoud gaan
Literatuur

Verbeelding Bouwbesluit 2012 Algemeen Bouwkundig editie 2016-2017

Verbeelding Bouwbesluit 2012 Algemeen Bouwkundig editie 2016-2017 vervangt de vorige editie van 2014. Deze uitgave behoort tot de Reeks Bouwbesluit Praktijk. Vanuit de gedachte ‘een plaatje zegt meer dan duizend woorden’ is de serie de ‘verbeelding’ ontstaan.

De integrale herziening van deze uitgave is nodig geweest vanwege de inwerkingtreding van Bouwbesluit 2012 sinds 1 april 2012. Tegelijkertijd is deze uitgave geoptimaliseerd met een verdiepingsslag en met het toevoegen van praktijkgerichte aandachtspunten bij de tekeningen. In deze editie zijn de wijzigingen tot en met 1 juli 2016 verwerkt.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • deregulering voor woonfuncties voor particulier eigendom, woonfuncties voor studenten en woonfuncties voor zorg. Het betreft onder andere de hoofdstukken over verblijfsgebied, buitenberging, buitenruimte en opstelplaatsen.
  • aanscherping van de toegankelijkheidsvoorschriften voor een bijeenkomst-, gezondheidszorg- en winkelfunctie.

Bij de ontwikkeling van de serie is vooral gekeken naar de doelgroep. Veel gebruikers van het Bouwbesluit zijn voornamelijk visueel ingesteld. Dit geldt met name voor de ontwerpende en uitvoerende partijen. Voor hen blijkt het Bouwbesluit nogal eens lastig te doorgronden te zijn en helpen praktische tekeningen om het Bouwbesluit te kunnen lezen. Dit gold voor Bouwbesluit 2003 en geldt eveneens voor Bouwbesluit 2012.

De verbeelding is alleen bedoeld als uitleg van een bepaald artikel. Het biedt geen integrale benadering van alle relevante voorschriften voor een bepaald ontwerp of een bepaalde constructie. Er is zoveel mogelijk naar gestreefd om de illustraties algemeen toepasbaar te maken. In sommige gevallen zijn de illustraties echter situatiegebonden.

 

 

Categorieën: 
Dossiers: