Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

APK-keuring wenselijk voor (brand)veiligheid gebouw

De economische levensduur van een (utiliteits)gebouw kan worden verlengd door aanpassingen en verbeteringen. De (beton)constructie van een gebouw gaat immers langer mee dan de rest van het gebouw. Maar de wijzigingen dienen wel te voldoen aan de geldende bouwregelgeving, want het gebouw moet veilig blijven.

Brandveiligheid speelt dus, naast constructieve veiligheid, een zeer belangrijke rol. Maar de brandveiligheid is niet altijd toegespitst op het behoud van het gebouw bij een eventuele calamiteit. Doorgaans is vluchtveiligheid namelijk het criterium.De levensduur van een (utiliteits)gebouw hangt af van een aantal factoren. Zo is er sprake van een technische, economische en praktische levensduur. Uitgaande van een economische levensduur van gemiddeld zestig jaar kunnen er gedurende die periode verscheidende veranderingen plaatsvinden.
 
Toetsing
 
Bij nieuwbouw wordt het ontwerp getoetst en daadwerkelijk gecontroleerd door het bevoegde gezag. Zelfs hierbij komen ontoelaatbare afwijkingen voor, laat staan bij latere aanpassingen na de ingebruikname. De veiligheid dient gewaarborgd te worden en dit vraagt om een periodieke controle met bewijs in de vorm van een certificaat. Hiervoor is enige jaren geleden het KIWA-keurmerk Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) in het leven geroepen, terwijl er ook sprake is van het model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken (IBB), een initiatief van het CCV.

Links

Lees verder bij BrandVeilig.com

Bron: 
Brandveilig.com
Zie ook: 
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Regelgeving, Beheer/Onderhoud, Ontwerp, Gebruik, (Her)ontwikkeling
Doelgroep: 
Plantoetser, Projectontwikkelaar, Opdrachtgever, Juridisch adviseur/jurist/advocaat, Adviseur, Architect/ontwerper, Beleidsmedewerker, Gebouwbeheerder, Constructeur, Aannemer