Nieuws

Archeologische verwachtingswaarden en het bestemmingsplan

Sinds de invoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in 2007 is een (goede) archeologische onderbouwing in bestemmingsplannen verplicht. Het toetsen van ruimtelijke plannen op archeologische waarden is na een aantal jaren gemeengoed geworden in de gemeentelijke praktijk en dat is een uitstekende zaak.

Maar zoals Neerlands bekendste filosoof J. Cruijff al zei: “Ieder nadeel heb zijn voordeel”. Bij het zien van een hogere potentiële archeologische waarde/verwachtingswaarde op de betrokken locatie op de plankaart gaan sommige ambtenaren (ook erfgoedambtenaren) automatisch over tot het vragen van archeologisch onderzoek aan de indiener van een ruimtelijke plan. Menigeen zal nu zeggen: “dat is toch goed, het staat toch in het bestemmingsplan dat archeologisch onderzoek nodig is?!!!”

De in het bestemmingsplan aangegeven potentiële archeologische waarden zijn gebaseerd op een wetenschappelijke archeologische werkhypothese met betrekking tot het plangebied. Met de bestaande kennis hebben archeologen getracht een zo goed mogelijk beeld te scheppen van wat waar verwacht kan worden. Of dit beeld ook klopt, is niet altijd zeker. Nieuwe onderzoeken, andere archeologische onderzoekstechnieken en voortschrijdende wetenschappelijke inzichten kunnen leiden tot nieuwe informatie waar zich belangrijke archeologische waarden kunnen bevinden. Dit kan in sommige gevallen betekenen dat de archeologische onderbouwing van een bestemmingsplan eigenlijk op de grond van deze nieuwe informatie voor kleine en soms grote gebieden achterhaald is. Waar nu waarden op de plankaart staan, blijken die hoogstwaarschijnlijk feitelijk niet aanwezig, terwijl omgekeerd dat verlaten en onbelangrijk geachte knollenveldje wellicht een echte archeologische schatkamer is. Geen uitzonderlijke zaak als men bedenkt dat veel bestemmingsplannen een archeologische onderbouwing kennen, gebaseerd op de stand van zaken van 10 a 15 jaar geleden… in een dergelijke periode kan veel gebeuren.

Lees verder

Bron: 
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Regelgeving, Beheer/Onderhoud
Doelgroep: 
Plantoetser, Projectontwikkelaar, Opdrachtgever, Ontwerper, Archeoloog, Adviseur, Beleidsmedewerker, Gemeentebestuurder

Gerelateerde artikelen

26-10-2017
tijdschriftartikel
12-12-2016
tijdschriftartikel
01-11-2016
tijdschriftartikel