Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

BENG-eisen bekend gemaakt

Tijdens het Congres EPG 2.0 op 20 november in de Midden Nederland Hallen in Barneveld is niet alleen de bepalingsmethode NTA 8800 gepresenteerd, maar zijn ook de BENG-eisen bekend gemaakt. En die bleken veel minder streng dan de oorspronkelijk bedachte BENG-eisen.

Voor bijna 500 bezoekers werd de NTA 8800 gepresenteerd: de bepalingsmethode voor de BENG-eisen die vanaf 1 januari 2020 in het Bouwbesluit komen te staan. En die BENG-eisen bleken een stuk minder streng dan aanvankelijk in 2015 gepresenteerd:

 

Voor bijvoorbeeld woningen ging sinds 2015 de markt  uit van drie waarden:

  Energiebehoefte
kWh/m2.jr
Primair fossiel energiegebruik
kWh/m2.jr
Aandeel hernieuwbare energie %
Woningen en woongebouwen 25 25 50

——————————

Maar op 20 november presenteerde het Ministerie BZK hele andere waarden:

  Energiebehoefte
kWh/m2.jr
Primair fossiel energiegebruik
kWh/m2.jr
Aandeel hernieuwbare energie %
Grondgebonden woningen 70 30 50
Woongebouwen 70 50 40

——————————

Drie hoofdredenen voor de aanpassingen zijn:

  • De prijzen in de bouw zijn nu een stuk hoger dan in 2015, toen de eerste concept BENG-eisen gepubliceerd werden. Die prijsstijgingen zijn meegenomen in de recente kostenoptimaliteitstoets, die op zijn beurt weer consequenties heeft voor de BENG-eisen.
  • Recent is ook de NTA 8800 gereed gekomen, waarmee straks de energieprestatie gemeten wordt. Aanpassingen in die methode hebben ook gevolgen voor de BENG-eisen.
  • En ten slotte is er geschoven tussen de BENG-eisen. Zo is kort geleden besloten om ventilatiesystemen niet meer mee te laten tellen in de gebouwschil (BENG-eis 1), maar dit gedeeltelijk over te hevelen naar BENG-eis 2.

 

Verder wordt straks elektriciteit in de BENG-eis 2 beter gewaardeerd. In BENG-eis 2 wordt gerekend met de hoeveelheid ‘primaire energie’ die nodig is voor gebouwinstallaties. Dus niet voor de hoeveelheid stroom, maar voor de hoeveelheid kolen en gas (fossiel) die hiervoor in de centrales verbrand moet worden. Op dit moment wordt gerekend met een gemiddelde opwekkingsrendement van 39%. Door schonere centrales en de toevoeging van duurzame energiebronnen, ligt dit percentage in werkelijkheid hoger. Daarom heeft de overheid er nu voor gekozen om dit rendement te verhogen naar 69%. 

Door deze opwaardering blijken warmtepompen ineens goed te scoren. Sterker nog: wie rekent met een grondgebonden warmtepomp heeft bij een woning als snel geen zonnepanelen meer nodig. Hierdoor lijken ook de huidige Rc-waarden in het Bouwbesluit van 3,5 - 4,5 en 6 m2K/W geen verhoging te behoeven. En dat is weer tegen het zere been van de aanhangers van de trias energetica: eerst goed isoleren en dan pas met hulpmiddelen ruimten verwarmen en koelen.

 

 

 

Bron: 
Bouwkwaliteit in de Praktijk
Zie ook: 
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Wetgeving, Regelgeving, Ontwerp, (Her)ontwikkeling
Doelgroep: 
Plantoetser, Projectontwikkelaar, Opdrachtgever, Adviseur BWT, Adviseur, Architect/ontwerper, Beleidsmedewerker, Aannemer

Gerelateerde artikelen