Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

Brandwerende deursets vragen om veranderingen

Brandveiligheid van gebouwen begint volgens Brandveilig Bouwen Nederland bij het ontwerpen en bouwen van onze woningen en bedrijfsgebouwen. De producten die tijdens de bouw worden gebruikt, zoals deuren, dienen in verband hiermee een hoge mate van brandveiligheid te bieden.

De eisen aan voetgangersdeuren zijn de laatste twintig jaar flink veranderd. De minimale vrije doorgang voor deuren is van 201,5 cm via 211,5 cm naar minimaal 230 cm verhoogd. Architecten ontwerpen veelal op verdiepingshoogte, waardoor de deurhoogte regelmatig rond de 250 cm of hoger uitkomt. Het laatste decennium hebben deurfabrikanten hier meerdere gecertificeerde brandwerende deur-kozijncombinaties (deursets) voor ontwikkeld waardoor de architectuur van een gebouw niet hoeft te lijden onder de bouwkundige brandveiligheid.

CE-markering

Vanaf 2019 is een nieuwe Europese productnorm voor brand- en rookwerende deursets verplicht. Als bewijs dat een product in lijn is met deze norm (EN 16034) – en daarmee aan de Europese bouwproductenverordening voldoet – wordt het voorzien van een CE-markering en krijgt de afnemer een prestatieverklaring, gebaseerd op een Certificate of Constancy of Performance die is afgegeven door een notified body. Door onduidelijkheid over onder andere het al dan niet komen te vervallen van bestaande deskundigenverklaringen, lopen fabrikanten het risico dat ze hele reeksen nieuwe brandwerendheidstesten moeten laten uitvoeren. Fabrikanten krijgen hierdoor gaten in hun assortiment omdat bestaande brandwerendheidsclaims vervallen. De mogelijkheid voor architecten om alle ontwerpvrijheden te behouden en toch te voldoen aan de bouwkundige brandveiligheid, kan hierdoor onder druk komen te staan. Projectspecifieke testen kunnen op korte termijn een oplossing bieden maar doen de kosten van bouwwerkzaamheden zeker stijgen.

Montage

CE-markering vraagt om een fundamentele verandering in de bouwkolom. Daar waar in het ontwerp de juiste bouwkundige brandwerende maatregelen zijn opgenomen, worden in de uitvoering vaak nog losse onderdelen als kozijnen, deuren en de montage ervan ingekocht. Hierdoor is CE-markering niet van toepassing en is er geen zekerheid over de geleverde prestatie. Door het inkopen van complete deursets kan hier wel aan voldaan worden. Montage op de bouwplaats van deze hoogwaardige brandwerende deursets vraagt om monteurs met kennis van brandveilige producten en montage van brandwerende deursets. Alleen wanneer deursets vakkundig op een wand worden aangebracht die overeenkomt met de in de samenvatting van onderzoek opgenomen constructie, voldoet het aan de eis. Voor een langdurige zekerheid van de brandwerende prestatie, is jaarlijkse inspectie en eventueel noodzakelijk onderhoud door de fabrikant van de deuren een voorwaarde. In de praktijk vraagt herkenning van brandwerende deursets veel kennis van verschillende functies, materialen en fabricaten.

Links

Lees verder bij BrandVeilig.com

Bron: 
Brandveilig.com
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Regelgeving, Beheer/Onderhoud, Ontwerp, Gebruik, (Her)ontwikkeling
Doelgroep: 
Plantoetser, Opdrachtgever, Architect/ontwerper, Gebouwbeheerder, Aannemer