Nieuws

Herbestemming kan helpen bij krimp

Monumenten in krimpgebieden dreigen het kind van de rekening te worden. In regio’s waar de bevolking daalt en de leegstand groeit, spelen monumentale gebouwen nauwelijks een rol in de planvorming. Dat is nadelig, want erfgoed kan zowel ondernemers als bezoekers aantrekken.

Onderzoekers van het universitair kenniscentrum voor duurzame ontwikkeling in Tilburg, Telos, namen het erfgoedbeleid van drie krimpgebieden onder de loep, namelijk Eemsdelta/Oost-Groningen, Parkstad Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Hun conclusie is somber: weliswaar onderkennen provincies en gemeenten het belang van erfgoed voor de kwaliteit van de leefomgeving, maar in de praktijk doen ze er nauwelijks iets mee. “Gemeenten hebben onvoldoende capaciteit voor erfgoedzorg”, zo staat in het onderzoek ‘Kansen zien, pakken en krijgen’. Doordat het takenpakket van gemeenten is verzwaard, zijn minder mensen en middelen beschikbaar om zich met erfgoed bezig te houden. Vooral de procesmatige kant van herbestemming blijkt voor de gemeenten een lastige opgave. Om een nieuwe passende functie voor oude gebouwen te vinden, is een andere aanpak nodig dan traditionele vastgoedontwikkeling. “Samenwerking tussen gemeenten beperkt zich tot de afstemming van voorzieningen en woningen”, concluderen de onderzoekers. “Op het gebied van erfgoed wordt niet of nauwelijks samengewerkt.”

Lees verder

Bron: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Beheer/Onderhoud, (Her)ontwikkeling
Doelgroep: 
Projectontwikkelaar, Adviseur BWT, Architect/ontwerper, Beleidsmedewerker, Gemeentebestuurder, Gebouwbeheerder

Gerelateerde artikelen