Nieuws

Miljoenen voor rijksmonumenten

De provincie Noord-Holland heeft in totaal ruim 4,9 miljoen euro subsidie verleend voor de restauratie van 38 rijksmonumenten. Het gaat om rijksmonumenten die voor publiek toegankelijk zijn of worden. Van de 38 gehonoreerde aanvragen gaat het in vijftien gevallen om subsidie voor de restauratie van een kerk.

Er is een grote behoefte aan financiële bijdragen voor restauratieprojecten. Dat blijkt uit de vele subsidieaanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft gehonoreerd. De subsidie is bedoeld voor de categorie rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, molens en industrieel erfgoed. Deze categorie beslaat ongeveer 30 procent van de 14.000 rijksmonumenten in Noord-Holland. Ook clubs die zich bezighouden met monumentenzorg konden subsidie aanvragen.

Lees verder

Bron: 
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Uitvoering/Realisatie, Beheer/Onderhoud, Financiering/Exploitatie, Gebruik, (Her)ontwikkeling
Doelgroep: 
Plantoetser, Projectontwikkelaar, Vastgoedjurist, Adviseur, Beleidsmedewerker, Gemeentebestuurder, Gebouwbeheerder, Coördinator BWT