Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

Nieuwe richtlijn NEN 6075:2011 (bepaling weerstand rookdoorgang tussen ruimten)

In 2018/2019 treden binnen het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) nieuwe regels in werking voor weerstand tegen rookdoorgang, in de volksmond rookwerendheid. Er moet opnieuw getest worden en de ‘anderhalf-keer-regel’ wordt afgeschaft. Wat betekent dit in de praktijk?

Momenteel wordt de rookwerendheid van diverse constructieonderdelen bepaald volgens de regels en testnormen die zijn vastgelegd in de NEN 6075. Deze norm biedt twee bepalingsmethoden, de een is gebaseerd op brandwerendheid en de ander op rookdoorlatendheid. In de bepalingsmethode op brandwerendheid staat: ‘Bepaal de brandwerendheid van het constructieonderdeel volgens hoofdstuk 4 van NEN 6069, slechts uitgaande van het criterium van vlamdichtheid E. De rookwerendheid van het constructieonderdeel in een bepaalde richting wordt gelijkgesteld aan anderhalf maal de brandwerendheid van dit constructieonderdeel in dezelfde richting.’

Dit wordt gevolgd door een specificatie: ‘Een constructieonderdeel dat een rookwerendheid heeft op basis van de brandwerendheid van 20 minuten voldoet aan de eisen voor Sa. Een constructieonderdeel dat een rookwerendheid heeft op basis van de brandwerendheid van 30 minuten voldoet aan de eisen voor Sm (vervolgens S200 genoemd.)’, waarbij Sa staat voor koude rook en S200 voor warme rook.

Rookwerendheid

Uit het voorafgaande blijkt dat de rookwerendheid wordt uitgedrukt in tijd. En dat als een constructieonderdeel een brandwerendheid heeft van E20, de rookwerendheid daarvan gelijk wordt gesteld aan anderhalf keer die brandwerendheid: Sa is gelijk aan E20 en S200 is gelijk aan 1,5 x E20. Dit systeem van 20 minuten voldoen aan E voor de bepaling van S200, wordt ook wel de ‘anderhalf-keer-regel’ genoemd. Voor het bepalen van de rookwerendheid van constructieonderdelen, of om preciezer te zijn de luchtdoorlatendheid of lek in m3/u, zijn per onderdeel regels opgesteld. Hiermee kan een product daadwerkelijk getest worden. De rookwerendheid kan vervolgens worden vastgesteld aan de hand van de eisen voor Sa. Voor S200 gelden de eisen van Sa plus de eis van het voldoen aan het brandwerendheidscriterium vlamdicht voor 20 minuten = E20.

Links

Lees verder bij Brandveilig.com

Bron: 
Brandveilig.com
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Regelgeving, Beheer/Onderhoud, Ontwerp, Gebruik
Doelgroep: 
Plantoetser, Adviseur BWT, Adviseur, Architect/ontwerper, Constructeur, Aannemer

Gerelateerde artikelen