Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

Normontwerp ‘Risicobenadering brandveiligheid grote veestallen’ gepubliceerd

De bijlagen I en J bij NEN 6079+C1 geven een methode voor brandbeheersing en de beperking van branduitbreiding. Deze methode is op basis van risicobenadering en fysische brandmodellering voor een lichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren voor veestallen met een omvang groter dan 2 500m2. Belanghebbenden kunnen tot 1 september 2017 commentaar indienen op dit normontwerp.

Bij de totstandkoming van dit wijzigingsbladontwerp bij NEN 6079+C1:2016 is rekening gehouden met de resultaten uit de publicatie ‘Onderzoek naar brandveiligheid voor dieren in veestallen – Knelpunten en verbetermogelijkheden’. Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research en het Instituut Fysieke Veiligheid en stamt uit november 2012. Ook zijn de brandweerstatistieken van Brandweer Nederland uit de periode 2012 tot 2016 meegenomen. Daarbij is rekening gehouden met de achtergronden van de publiekrechtelijke regelgeving zoals verwoord in de Nota’s van toelichting bij het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012.
In bijlage J is informatief de achtergrondinformatie behorende bij bijlage I opgenomen, zoals: het schademodel, de uitgangspunten van de referentiestallen en voorbeelden van de werking van de bepalingsmethode.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 1 september 2017 commentaar op dit normontwerp indienen via www.normontwerpen.nen.nl. Op deze website is het voor iedereen mogelijk kosteloos het normontwerp in te zien en elektronisch commentaar in te dienen.

Meer informatie

Voor het aanschaffen van de norm: surf naar de Normshop op www.nen.nl of neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail bestel@nen.nl
Voor inhoudelijke informatie: Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties, tel. (015) 2 690 367 of e-mail bi@nen.nl.

Lees ook het artikel Normontwerp ‘Brandveiligheid grote veestallen’ gepubliceerd.

Bron: 
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Regelgeving, Beheer/Onderhoud, Ontwerp, Gebruik
Doelgroep: 
Plantoetser, Opdrachtgever, Adviseur, Architect/ontwerper, Beleidsmedewerker, Gebouwbeheerder, Aannemer