Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

Op gang met wettelijke kwaliteitsborging

Er zijn op dit moment 8 instrumenten voor kwaliteitsborging bekend. Het betreft instrumenten voor een specifieke gevolgklasse, een specifiek type bouw plus instrumenten die binnen alle gevolgklassen, generiek, kunnen worden toegepast.

Waarborginstellingen Woningborg en SWK hebben ieder een eigen instrument ontwikkeld. De bij deze instellingen aangesloten aannemers krijgen hier automatisch mee te maken. Of aannemers daarnaast keuzevrijheid krijgen om een ander instrument toe te passen is nog niet bekend. Dit is echter minder waarschijnlijk. Het instrument wordt immers gekoppeld aan de geboden garantie. Of er kansen zijn voor externe commerciële kwaliteitsborgers om voor waarborginstellingen aan de slag te gaan moeten we afwachten. Instrumenten van waarborginstellingen hebben betrekking op woningbouw, projecten waar de garantie op ziet. Hiermee zullen deze instrumenten niet voor overige werken en andere partijen ingezet kunnen worden.
 
Metaalunie heeft samen met Nieman Raadgevend Ingenieurs en Nieman Kettlitz een instrument ten behoeve van bedrijfshallen met een klein kantoor, veelal huisvesting van Metaalunieleden, ontwikkeld. Het instrument is dan ook enkel voor dit type bouw geschikt.
 
Kiwa Nederland en SKG-IKOB Certificatie zijn ieder doende met een instrument gebaseerd op de BRL 5019 Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO® MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Private kwaliteitsborging. Dit type instrument is gebaseerd op certificering van proces en certificaathouder. In de huidige vorm heeft het nog geen beoordelingsmethodiek voor het voldoen aan de bouwvoorschriften. Dat gaat mogelijk nog komen.
 
SKG-IKOB Certificatie heeft naast het BRL-spoor ook een ander ijzer in het vuur. Dit is een instrument gebaseerd op TIS (Technical Inspection Service). Met dit instrument wordt certificatie gekoppeld aan de wijze waarop controlewerkzaamheden worden uitgevoerd. Ook voor TIS is wettelijke kwaliteitsborging conform de beoogde wet nieuw.
 
Stichting Komo heeft KIK, wat staat voor KOMO® INSTRUMENT KWALITEITSBORGING. Het is een generiek instrument, geschikt voor alle risicoklassen en voor alle typen bouwwerken. Stichting Komo geeft aan dat het instrument op verzoek van en in nauwe samenspraak met 30 (branche)organisaties is ontwikkeld. KIK presenteert zich professioneel en is al een eind op stoom met workshops om gebruikers KIK-vaardig te maken.
 
Hekkensluiter is de Erkenningsregeling Kleine Bouwwerken (EKB) van Centraal Bureau Bouwbegeleiding, de organisatie waar ik deel van uitmaak. Dit instrument is voor het bouwen binnen gevolgklasse 1. Kenmerkend is dat procedures en de te volgen controlemethodiek met ict zijn samengebracht binnen de Bouwdossier-omgeving. Hierbij kunnen diverse stakeholders, ieder met een eigen rol, met kwaliteitsborging aan de slag. Per type bouwwerk zijn controleaspecten met bijbehorende eisen benoemd. Pas als het werk op die punten voldoet en bewijs is opgenomen kan de verklaring ‘Werk voldoet’, via het systeem, worden gegenereerd.

Links

Lees verder bij BWTInfo

Bron: 
BWTInfo
Dossiers: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Wetgeving, Regelgeving, Ontwerp, (Her)ontwikkeling
Doelgroep: 
Plantoetser, Projectontwikkelaar, Adviseur BWT, Adviseur, Architect/ontwerper, Beleidsmedewerker, Constructeur, Aannemer