Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

Oproep onderzoekscompetitie Erfgoed in een veranderende omgeving

Het Joint Programming Initiative on Cultural Heritage heeft  een onderzoekscompetitie geopend. Tot 30 november hebben samenwerkende onderzoekers uit 3 tot 5 landen de tijd een actueel en beleidsrelevant onderzoeksvoorstel in te dienen met als onderwerp Erfgoed in de veranderende omgeving.

Logo joint Programme InitiativeVeel van de grote uitdagingen in het landschap en in ons ruimtelijk erfgoed houden niet op bij de grens. Denk daarbij aan waterveiligheid en bodemdaling als gevolg van klimaatverandering, of het vinden van nieuwe economische impulsen voor het landelijk gebied. Een ander belangrijk thema is de aanpassingen die nodig zijn voor verduurzaming van naoorlogse woningbouw of aan de inrichting van het stedelijk gebied vanwege veranderde demografische samenstelling. Daarnaast ontstaan er steeds meer burgerinitiatieven die vaak door gemeenten worden omarmt om ook op andere plekken in te gaan zetten.

Het zijn voorbeelden van complexe vraagstukken, die ook in andere Europese landen spelen. Met deze joint call worden onderzoekers opgeroepen voorstellen in te dienen onder de titel Erfgoed in de veranderende omgeving. 

Lees verder (RCE, 4 september 2017)

Bron: 
Zie ook: 
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Regelgeving, Ontwikkeling, Beheer/Onderhoud, Inrichting, Ontwerp, (Her)ontwikkeling
Doelgroep: 
Projectontwikkelaar, Opdrachtgever, Ontwerper, Architect, Adviseur, Beleidsmedewerker, Gemeentebestuurder