Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

VLR: bij brand geen lift gebruiken

Moderne liften zijn, ondanks andere geluiden in de media, nog niet in staat om veilig te functioneren bij brand.   De Vereniging voor Lift- en Roltraptechniek, VLR adviseert gebouweigenaren derhalve om de welbekende stelling: ‘Bij brand geen lift’ te blijven hanteren.

Momenteel wordt er op internationaal niveau gewerkt aan de ontwikkeling van de norm EN 81-76. Deze norm beschrijft waar liften aan moeten voldoen om als evacuatielift voor niet-zelfredzame personen bij brand gebruikt te kunnen worden. De conceptversie van deze norm wordt in de eerste helft van 2018 verwacht. Na publicatie van de norm kunnen de liftfabrikanten hun producten daarop aanpassen en liften bouwen, welke kunnen worden getoetst aan deze norm.

Evacuatielift

Indien een installateur of aannemer in de tussenliggende tijd al een lift als evacuatielift voor niet-zelfredzame personen wil uitvoeren, kan de uitvoerder zich richten tot de leveranciers die liften met deze oplossing bieden. Deze zijn veelal gebaseerd op de technische specificatie CEN/TS 81-76. Voor alle bestaande en nieuwe liften zonder deze oplossing blijft de stelling: ‘Bij brand geen lift’ van kracht. De Nederlandse Vereniging voor Lift- en Roltraptechniek (VLR) is een kennisinstituut op het gebied van vervaardiging, installatie, modernisering, reparatie en het onderhoud van en de handel in liften, roltrappen, rolpaden en dergelijke. Zij behartigt de belangen van de gehele bedrijfstak en haar leden. De Technische Commissie heeft tot taak zich te buigen over complexe technische vraagstukken in relatie tot veiligheid, betrouwbaarheid en wet- en regelgeving.

Bron: 
Zie ook: 
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Beheer, Ontwerp, Gebruik
Doelgroep: 
Plantoetser, Opdrachtgever, Adviseur BWT, Adviseur, Architect/ontwerper, Beleidsmedewerker, Gebouwbeheerder, Aannemer