Overslaan en naar de inhoud gaan
Praktijkvoorbeeld

Bouwbesluit verplicht maatregelen tegen ‘cilindertrekken’

Afbeelding: www.politiekeurmerk.nl.

Voor nieuwbouwwoningen die na 1 januari 2016 zijn aangevraagd, zijn de eisen voor inbraakwerendheid van deuren, ramen en kozijnen aangescherpt.

Per 1 januari 2016 is in de Regeling Bouwbesluit 2012 in bijlage I (aanwijzing normen) het aanvullingsblad A1:2015 aan de norm NEN 5096 toegevoegd. Deze wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 is gepubliceerd in Staatscourant nr. 45221 van 22 december 2015.
Dit betekent dat bij aanvragen voor een omgevingsvergunning voor nieuwbouwwoningen die na 1 januari 2016 bij het bevoegd gezag worden ingediend, de eisen die Bouwbesluit 2012 stelt aan de inbraakwerendheid van deuren, ramen en kozijnen zijn aangescherpt. 

Een van de wijzigingen in NEN 5096 betreft het zogenaamde cilindertrekken (oftewel kerntrekken). Cilindertrekken is een manier van inbreken die steeds vaker voorkomt. Hierbij wordt de cilinder of de kern van de cilinder uit de deur getrokken door er een schroef in te draaien en daar middels een cilindertrekker mechanische druk op te zetten, zodat de cilinder afbreekt. Binnen 30 seconden kan een inbreker zo binnen zijn.

De betreffende wijziging in NEN 5096 zorgt ervoor dat een nieuw te bouwen woning een voorziening tegen dit cilindertrekken moet hebben. Dit is te lezen in de eisen onder 5.1 van deze norm:

“Aan de eisen van weerstandsklasse 2 is voldaan, als is voldaan aan de volgende eisen:


4) alle met een sleutel afsluitbare bedieningspunten aan de aanvalszijde moeten een weerstand tegen cilindertrekken van minimaal 15 kN hebben;
…”


In de praktijk betekent dit, dat een cilinder SKG***® of veiligheidsbeslag met cilindertrekbeveiliging SKG**® of SKG***® moet worden toegepast op alle (conform NEN 5087) bereikbare deuren die toegang geven tot de woning.

Voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) was cilindertrekbeveiliging al een eis voor zowel nieuwbouw (per 1 augustus 2011) als bestaande bouw (per 1 april 2014).
Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op http://www.politiekeurmerk.nl/fileadmin/w/politiekeurmerk-2015_nl/Professionals/Downloads_algemeen_experts/A4-infosheet-cilindertrekken.pdf


ing. Marjolein Berghuis, specialist bouwregelgeving bij Nieman Raadgevende Ingenieurs BV te Zwolle

Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitvoering/Realisatie, Regelgeving, Begroting/Prijsbepaling, Bouwaanvraag
Doelgroep: 
Plantoetser, Projectontwikkelaar, Adviseur BWT, Adviseur, Aannemer