Energiezuinig bouwen: nu en onder de Omgevingswet

Energiezuinig bouwen: nu en onder de Omgevingswet

Het demissionaire Kabinet Rutte II heeft in de Energieagenda de ambitie geformuleerd om tot een drastische reductie van het gebruik van fossiele energie te komen. In dit artikel wordt allereerst verkend op welke wijze in de huidige wet- en regelgeving bij nieuwbouw en bestaande bouw met energiezuinigheid rekening wordt gehouden. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag welke aanvullende mogelijkheden de Crisis- en herstelwet op dit punt biedt. Afgesloten wordt met een blik op de toekomst, waarin de Omgevingswet aan de orde wordt gesteld.

Wilt u het gehele artikel lezen? Neem dan een abonnement. Een maand gratis toegang tot alle dossiers? Neem dan een proefabonnement.