Gebruiksfuncties: aanvrager bepaalt?

Gebruiksfuncties: aanvrager bepaalt?

Het bepalen van de van toepassing zijnde gebruiksfuncties volgens Bouwbesluit 2012 in bestaande gebouwen is niet altijd eenvoudig. Vaak wordt voor de gebruiksfunctie terug gegrepen naar wat er ooit is vergund, met als enige motivering:  ‘de aanvrager bepaalt’. De exclusieve bevoegdheid om vast te stellen wat de correcte gebruiksfunctie is lijkt in die redenering bij ‘de aanvrager’ te liggen. Consequentie daarvan zou zijn dat de rol van het bevoegd gezag beperkt blijft tot het toetsen wat de aanvrager in al zijn wijsheid aangeeft of ooit heeft aangegeven. Een dergelijk ongenuanceerd gebruik van het adagium ‘de aanvrager bepaalt’ is echter onjuist. Dit lijkt in de loop van de tijd een eigen leven te zijn gaan leiden. Hoe zit het hier nu eigenlijk mee?

Wilt u het gehele artikel lezen? Neem dan een abonnement. Een maand gratis toegang tot alle dossiers? Neem dan een proefabonnement.