Intentie niet bepalend voor soort bouwwerk

Intentie niet bepalend voor soort bouwwerk

Op 12 juli 2017 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in een geschil over een last onder bestuursdwang van burgemeester en wethouders van Amstelveen. De last hield in dat aangeschrevene binnen een termijn van twee maanden na de verzenddatum van de last zijn erfafscheiding moest verlagen tot een maximale hoogte van 2 meter, onder oplegging van een dwangsom van € 1.000,- ineens. 

Wilt u het gehele artikel lezen? Neem dan een abonnement. Een maand gratis toegang tot alle dossiers? Neem dan een proefabonnement.