THEMA'S
SERVICE & ADVIES

Handboek Bouwbesluit 2012 - editie 2019-2020
Bestel in de webshop >

In dit handboek is kort en krachtig uitgelegd hoe Bouwbesluit 2012 moet worden toegepast. Hierbij zijn aandachtspunten opgenomen om de lezer te waarschuwen voor veel voorkomende misverstanden of te behoeden voor verkeerde interpretaties. Bovendien bevat het boek ruim 180 afbeeldingen in kleur en meer dan 165 tabellen, waarmee de voorschriften van Bouwbesluit 2012 in sterke mate zijn gevisualiseerd en waardoor het voor iedereen toegankelijk is gemaakt. Bovendien zijn in het handboek diverse voorbeelden en gelijkwaardige oplossingen opgenomen.


Bouwbesluit 2012 - Met toelichting en commentaren- editie 2019-2020
Bestel in de webshop >

Met deze integrale toelichting van Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012 hebt u een compleet handboek en naslagwerk van de nieuwe voorschriften van Bouwbesluit 2012, zoals deze per 1 juli 2018 luiden. In deze uitgave zijn de officiële teksten en toelichtingen van de Staatsbladen waarin Bouwbesluit 2012 en de wijzigingen daarop zijn gepubliceerd ‘in elkaar geschreven’, zodat er één leesbare integrale tekst en toelichting is ontstaan. Dit maakt het geheel beter leesbaar en bruikbaar in de praktijk. Hetzelfde is in deze uitgave gedaan met de teksten en toelichtingen van de Regeling Bouwbesluit 2012 zoals die in de verschillende Staatscouranten zijn gepubliceerd. 


Verbeelding Bouwbesluit 2012 – Algemeen Bouwkundig- editie 2019-2020
Bestel in de webshop >

Vanuit de gedachte ‘een plaatje zegt meer dan duizend woorden’ is de serie de ‘verbeelding’ ontstaan. De integrale herziening van deze uitgave is nodig geweest vanwege de inwerkingtreding van Bouwbesluit 2012 sinds 1 april 2012. Tegelijkertijd is deze uitgave geoptimaliseerd met een verdiepingsslag en met het toevoegen van praktijkgerichte aandachtspunten bij de tekeningen. In deze editie zijn de wijzigingen tot en met 1 juli 2018 verwerkt. Bij de ontwikkeling van de serie is vooral gekeken naar de doelgroep. Veel gebruikers van het Bouwbesluit zijn voornamelijk visueel ingesteld. Dit geldt met name voor de ontwerpende en uitvoerende partijen. Voor hen blijkt het Bouwbesluit nogal eens lastig te doorgronden te zijn en helpen praktische tekeningen om het Bouwbesluit te kunnen lezen. 


Verbeelding Bouwbesluit 2012 – Brandveiligheid - editie 2018-2019
Bestel in de webshop >

In dit boek zijn die artikelen van Bouwbesluit 2012 toegankelijker gemaakt aan de hand van tekeningen. De tekeningen zijn zo veel mogelijk algemeen toepasbaar gemaakt om een bepaald artikel uit te leggen. Door de overzichtelijke presentatie en het gebruik van eenduidige symbolen en afkortingen zult u de gezochte informatie snel vinden. De integrale herziening van deze uitgave is nodig geweest vanwege de inwerkingtreding van Bouwbesluit 2012 sinds 1 april 2012. Tegelijkertijd is deze uitgave geoptimaliseerd met een verdiepingsslag en met het toevoegen van praktijkgerichte aandachtspunten bij de tekeningen. In deze uitgave zijn de wijzigingen van Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2018 verwerkt.


Verbeelding Bouwbesluit 2012 – Bouwfysica, editie 2019-2020
Bestel in de webshop >

De integrale herziening van deze uitgave is nodig geweest vanwege de inwerkingtreding van Bouwbesluit 2012 sinds 1 april 2012. Tegelijkertijd is deze uitgave geoptimaliseerd met een verdiepingsslag en met het toevoegen van praktijkgerichte aandachtspunten bij de tekeningen. In deze editie zijn de wijzigingen tot en met 1 juli 2018 verwerkt. Bij de ontwikkeling van de serie is vooral gekeken naar de doelgroep. Veel gebruikers van het Bouwbesluit zijn voornamelijk visueel ingesteld. Dit geldt met name voor de ontwerpende en uitvoerende partijen. Voor hen blijkt het Bouwbesluit nogal eens lastig te doorgronden te zijn en helpen praktische tekeningen om het Bouwbesluit te kunnen lezen.


Handboek vergunningvrij bouwen - 
Bestel in de webshop >

De regels voor vergunningvrij bouwen zijn op onderdelen behoorlijk complex geworden. U krijgt met het Handboek Vergunningvrij bouwen een duidelijke toelichting op de regels per bouwwerk, aangevuld met voorbeelden. Door deze voorbeelden en aanvullende toelichting wordt het makkelijker om de regels te doorgronden. Daarnaast vindt u in het boek veel tips en aandachtspunten voor bij het bouwen. Handboek Vergunningvrij bouwen besteedt o.a. aandacht aan de nieuwe regels over het vergunningvrij bouwen van bijbehorende bouwwerken (schuren, garages, aanbouwen, etc.) en de introductie van vergunningvrije mantelzorg. Dit zijn in de praktijk complexe onderwerpen. Daarnaast is op basis van jurisprudentie en voortschrijdend inzicht de nodige zaken aangepast en aangevuld.


Omgevingswet in kort bestek - 
Bestel in de webshop >

Het boek Omgevingswet in bestek wil iedereen, werkzaam in de uitvoeringspraktijk, helpen om zich de nieuwe regels sneller eigen te maken door de nieuwe regelgeving op een begrijpelijke manier uit te leggen. Het boek maakt een praktische vertaalslag van de Omgevingswet met bijbehorende aanvullingswetten en uitvoeringsregelingen voor bedrijven, burgers en overheidsinstanties. De wet- en regelgeving wordt in zijn geheel verduidelijkt met een accent op onderdelen die voor uitvoerende overheidsinstanties en initiatiefnemers het meest waardevol zijn.


Handboek voor toegankelijkheid - 
Bestel in de webshop >

Handboek voor Toegankelijkheid levert een belangrijke bijlage aan het denken over een voor iedereen toegankelijke omgeving: doorleefde richtlijnen voor de openbare buitenruimte, gebouwen en woningen. Het zijn richtlijnen, die in de afgelopen decennia zijn ontwikkeld en doorontwikkeld dankzij de ervaringsdeskundigheid van iedereen die in de bestaande gebouwde omgeving knelpunten ervaart. Het Handboek voor Toegankelijkheid is hét standaardwerk voor toegankelijk bouwen en ontwerpen en bevat alles over de ergonomie van stedelijke inrichting, gebouwen en woningen.