THEMA'S
SERVICE & ADVIES

Handboek Bouwbesluit 2012 - editie 2019-2020
Bestel in de webshop >
In dit handboek is kort en krachtig uitgelegd hoe Bouwbesluit 2012 moet worden toegepast. Hierbij zijn aandachtspunten opgenomen om de lezer te waarschuwen voor veel voorkomende misverstanden of te behoeden voor verkeerde interpretaties. Bovendien bevat het boek ruim 180 afbeeldingen in kleur en meer dan 165 tabellen, waarmee de voorschriften van Bouwbesluit 2012 in sterke mate zijn gevisualiseerd en waardoor het voor iedereen toegankelijk is gemaakt. 


Bouwbesluit 2012 Met toelichting en commentaren - editie 2019-2020
Bestel in de webshop >
Met deze integrale toelichting van Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012 hebt u een compleet handboek en naslagwerk van de nieuwe voorschriften van Bouwbesluit 2012, zoals deze per 1 juli 2019 luiden. In deze uitgave zijn de officiële teksten en toelichtingen van de Staatsbladen waarin Bouwbesluit 2012 en de wijzigingen daarop zijn gepubliceerd ‘in elkaar geschreven’, zodat er één leesbare integrale tekst en toelichting is ontstaan. Dit maakt het geheel beter leesbaar.


Verbeelding Bouwbesluit 2012 Algemeen Bouwkundig- editie 2019-2020
Bestel in de webshop >
De integrale herziening van deze uitgave is nodig geweest vanwege de inwerkingtreding van Bouwbesluit 2012 sinds 1 april 2012. Deze uitgave is geoptimaliseerd met een verdiepingsslag en met het toevoegen van praktijkgerichte aandachtspunten bij de tekeningen. De wijzigingen zijn tot en met 1 juli 2019 verwerkt. Dit boek maakt het voor ontwerpende en uitvoerende partijen een stuk makkelijker om het Bouwbesluit te doorgronden. 


Verbeelding Bouwbesluit 2012 Bouwfysica editie - 2019-2020
Bestel in de webshop >
De integrale herziening van deze uitgave is nodig geweest vanwege de inwerkingtreding van Bouwbesluit 2012 sinds 1 april 2012. Tegelijkertijd is deze uitgave geoptimaliseerd met een verdiepingsslag en met het toevoegen van praktijkgerichte aandachtspunten bij de tekeningen. In deze editie zijn de wijzigingen tot en met 1 juli 2019 verwerkt. Aan de hand van praktische tekeningen wordt het eenvoudiger om het Bouwbesluit te begrijpen.


Verbeelding Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid - editie 2018-2019
Bestel in de webshop >
In dit boek zijn die artikelen van Bouwbesluit 2012 toegankelijker gemaakt aan de hand van tekeningen. De tekeningen zijn zo veel mogelijk algemeen toepasbaar gemaakt om een bepaald artikel uit te leggen. Door de overzichtelijke presentatie en het gebruik van eenduidige symbolen en afkortingen zult u de gezochte informatie snel vinden.  In deze uitgave zijn de wijzigingen van Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2018 verwerkt.


Handboek vergunningvrij bouwen
Bestel in de webshop >
U krijgt met het Handboek Vergunningvrij bouwen een duidelijke toelichting op de regels per bouwwerk, aangevuld met voorbeelden. Door deze voorbeelden en aanvullende toelichting wordt het makkelijker om de regels te doorgronden. Daarnaast vindt u in het boek veel tips en aandachtspunten voor bij het bouwen. Handboek Vergunningvrij bouwen besteedt o.a. aandacht aan de nieuwe regels over het vergunningvrij bouwen van bijbehorende bouwwerken en de introductie van vergunningvrije mantelzorg. 


Omgevingswet in kort bestek
Bestel in de webshop >
Het boek Omgevingswet in bestek wil iedereen, werkzaam in de uitvoeringspraktijk, helpen om zich de nieuwe regels sneller eigen te maken door de nieuwe regelgeving op een begrijpelijke manier uit te leggen. Het boek maakt een praktische vertaalslag van de Omgevingswet met bijbehorende aanvullingswetten en uitvoeringsregelingen voor bedrijven, burgers en overheidsinstanties. De wet- en regelgeving wordt in zijn geheel verduidelijkt.


Handboek voor toegankelijkheid
Bestel in de webshop >
Handboek voor Toegankelijkheid levert een belangrijke bijlage aan het denken over een voor iedereen toegankelijke omgeving: doorleefde richtlijnen voor de openbare buitenruimte, gebouwen en woningen. Het zijn richtlijnen, die in de afgelopen decennia zijn ontwikkeld en doorontwikkeld dankzij de ervaringsdeskundigheid van iedereen die in de bestaande gebouwde omgeving knelpunten ervaart.
 


Kwaliteitsborging voor het bouwen
Het nieuwe stelsel in de bouw 
Bestel in de webshop >
Het boek legt uit waarom de Wet kwaliteitsborging komt en gaat in op de verschillen tussen het huidige en het nieuwe stelsel. Ook wordt ingegaan op de ingrijpende wijziging van de verdeling van de aansprakelijkheid.