THEMA'S
SERVICE & ADVIES
F.H. van den Bercken
Senior jurist

Biografie

Mr. Frans van den Bercken, was als seniorjurist werkzaam bij het voormalige Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Mijn artikelen