THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Frank de Groot
Hoofdredacteur Bouwkwaliteit in de Praktijk

Biografie

Frank de Groot is oprichter van Bureau BouwCommunicatie en hoofdredacteur van vijf toonaangevende vakbladen in de bouw- en gww-sector.

Mijn artikelen
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Kwaliteitsborging vraagt andere mindset
23-10-2020
Wet- en regelgeving Omgevingswet De mogelijkheden van het omgevingsplan
23-10-2020
Duurzaamheid Transformatie Passie voor herbestemming
01-03-2018
Duurzaamheid Transformatie Van kantoorpand naar woongebouw
10-03-2018
Duurzaamheid Transformatie Ervaringen met transformatie
18-08-2017
Duurzaamheid Energietransitie Proefdraaien met aardgasvrije wijken
03-07-2020
Duurzaamheid Energietransitie Aan de slag met NTA 8800
21-05-2020
Duurzaamheid Milieuprestatie Milieuprestatie gebouwen (MPG) op 1 januari 2021 naar 0,8
29-05-2020
Bouwkwaliteit Kwaliteitsborging Veel kansen BIM blijven nog onbenut
28-04-2020
Bouwkwaliteit Kwaliteitsborging Zware eisen aan kwaliteitsborger
16-04-2020
Duurzaamheid Energietransitie Energietransitie op wijkniveau
24-03-2020
Veiligheid Brandveiligheid Optellen brandklassen gevelproducten vraagt visie
01-02-2020
Wet- en regelgeving Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) Hoe ziet het Bbl er in 2021 uit?
15-11-2019
Wet- en regelgeving Omgevingswet Omgevingswet: waar staan we nu?
15-11-2019
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Impact Wkb voor Bouw- en Woningtoezicht
09-12-2019
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Eerste Kamer stemt in met Wet kwaliteitsborging
15-05-2019
Wet- en regelgeving Omgevingswet Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
03-12-2018
Bouwkwaliteit Kwaliteitseisen Hoogste tijd voor duidelijk begrensde aansprakelijkheid
01-06-2018
Bouwkwaliteit Kwaliteitsborging DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving geeft digitalisering een boost
03-06-2019
Bouwkwaliteit Kwaliteitseisen Afnameovereenkomsten voor NOM-nieuwbouw en -renovaties
01-06-2019
Bouwkwaliteit Kwaliteitsborging Gekwalificeerde constructeurs voor risicoprojecten
16-10-2019
Bouwkwaliteit Productkwaliteit Uitvoeringseisen gespoten PURschuim in Bouwbesluit
01-05-2018
Duurzaamheid Energietransitie Kritiek op BENG-eisen houdt aan
09-10-2019
Duurzaamheid Circulair bouwen Recycling bitumen blijft uitdaging
22-10-2019
Duurzaamheid Klimaatadaptie Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
01-04-2019
Duurzaamheid Klimaatadaptie Klimaatadaptatie grootste opgave openbare ruimte
01-04-2019
Duurzaamheid Klimaatadaptie Hoe klimaatbestendig is uw gemeente?
01-04-2019
Duurzaamheid Circulair bouwen Circulaire transitie is grote uitdaging
01-06-2019
Duurzaamheid Klimaatadaptie Gemeenten Overijssel geven straten klimaatlabel
01-04-2019
Duurzaamheid Energietransitie Huidig gasnet geschikt maken voor waterstof
03-09-2018
Duurzaamheid Energietransitie Gasloos bouwen en omgevingspraktijk
01-10-2018
Duurzaamheid Energietransitie Planologische belemmeringen vertragen energietransitie
01-10-2018
Duurzaamheid Circulair bouwen Circulaire gebiedsontwikkeling krijgt vorm in Deventer
04-06-2018
Duurzaamheid Circulair bouwen Heldere doelen voor circulaire bouweconomie
01-05-2018
Duurzaamheid Milieuprestatie Afval is materiaal zonder identiteit
01-05-2018
Veiligheid Brandveiligheid Protocol voor onderzoek brandveiligheid gevels
01-02-2019
Veiligheid Brandveiligheid Trends en lessen te leren uit brandonderzoek
01-02-2018
Veiligheid Constructieve veiligheid Stand van zaken omtrent breedplaatvloeren
01-03-2018
Veiligheid Constructieve veiligheid Diepere blik op de kamervragen over negeren veiligheidsadviezen
01-03-2018
Veiligheid Constructieve veiligheid Groninger Forum alsnog aardbevingsbestendig
01-03-2018