THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Joost Vos
Specialist bouwregelgeving en kwaliteitsborging

Biografie

Ing. Joost Vos (1991) werkt sinds 2016 bij NIEMAN® De Raadgevende Ingenieurs in Utrecht als specialist bouwregelgeving en kwaliteitsborging. Tijdens zijn studie bouwkunde aan Hogeschool Windesheim in Zwolle is hij voor het eerst in aanraking gekomen met het Bouwbesluit en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Door stages bij het bouw- en woningtoezicht van verschillende gemeenten is hij zich verder in de onderwerpen gaan verdiepen. Joost is in 2015 afgestudeerd met een onderzoek naar de Wkb onder begeleiding van drs. ing. Harry Nieman. Na zijn afstuderen heeft hij, onder andere samen met ir. Hajé van Egmond, mee mogen werken aan de verdere ontwikkeling van de Wkb bij het Instituut voor Bouwkwaliteit. Bij NIEMAN®is Joost de laatste jaren betrokken als toetser en projectmanager bij gecertificeerde bouwplantoetsen volgens de BRL 5019 en verschillende pilot projecten onder de Wkb. Daarnaast is hij betrokken bij diverse coachingstrajecten en cursussen op het gebied van de Wkb en geldt hij als interne vraagbaak op dit onderwerp.

Mijn artikelen
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Verschillen tussen de stelsels
25-11-2019
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) De risicobeoordeling onder het Wkb
25-11-2019
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Dossiers onder het Wkb
25-11-2019