THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Redactie

Biografie

Mijn artikelen
Wet- en regelgeving Bouwbesluit 2012 Overzicht BENG-eisen in Bouwbesluit 2012
10-05-2020
Duurzaamheid Circulair bouwen IFD bouwen van beweegbare bruggen
28-04-2020
Veiligheid Constructieve veiligheid Is dat gebouw wel veilig?
16-02-2020
Veiligheid Brandveiligheid Omgevingswet biedt kansen voor brandveilige zorg
17-02-2020
Duurzaamheid Energietransitie Vertraging aansluiting elektra op elektriciteitsnet
17-02-2020
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Kwaliteitsborging nieuw- en verbouw: verschillen en parallellen
03-01-2020
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Overgangsrecht Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
10-09-2019
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Positief effect van de Wet kwaliteitsborging
01-05-2019
Wet- en regelgeving Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) Het Besluit kwaliteit leefomgeving in het Staatsblad (download)
03-07-2018
Wet- en regelgeving Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) Het Besluit activiteiten leefomgeving in het Staatsblad (download)
03-07-2018
Wet- en regelgeving Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) Wat staat er in het Besluit activiteiten leefomgeving?
13-03-2019
Wet- en regelgeving Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) Voor wie gelden de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving?
21-03-2019
Wet- en regelgeving Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) Wat verstaat het Besluit activiteiten leefomgeving onder een installatie?
17-04-2019
Wet- en regelgeving Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) Het Besluit bouwwerken leefomgeving in het Staatsblad (download)
31-08-2018
Wet- en regelgeving Omgevingsbesluit (Ob) Het Omgevingsbesluit in het Staatsblad (download)
31-08-2018
Wet- en regelgeving Omgevingsbesluit (Ob) Wie is bevoegd gezag?
03-07-2017
Wet- en regelgeving Omgevingswet Wie is bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning?
09-06-2017
Wet- en regelgeving Omgevingsbesluit (Ob) Wat staat er in het Omgevingsbesluit?
27-05-2019
Wet- en regelgeving Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) Wat betekenen de instructieregels over geluid voor gemeenten?
26-10-2020
Wet- en regelgeving Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) Wat betekenen de instructieregels over geluid voor geluidproducerende bedrijven?
26-10-2020
Wet- en regelgeving Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) Is het mogelijk om ontheffing van een instructieregel te krijgen?
26-10-2020
Wet- en regelgeving Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) Wat is het verschil tussen een instructieregel en een instructie?
26-10-2020
Wet- en regelgeving Omgevingswet Wat wordt bedoeld met bestuurlijke afwegingsruimte?
26-10-2020
Wet- en regelgeving Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) Wat staat er in het Besluit kwaliteit leefomgeving over externe veiligheid?
26-10-2020
Wet- en regelgeving Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) Wat zijn belangrijke veranderingen voor externe veiligheid?
26-10-2020
Wet- en regelgeving Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) Welke typen instructieregels bestaan er?
26-10-2020
Wet- en regelgeving Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) Wat zijn instructieregels?
26-10-2020
Wet- en regelgeving Vergunningvrij bouwen Bouwrecht: Overkapping: wel of geen gebouw
01-06-2018
Wet- en regelgeving Omgevingswet Uitlegvideo over de bruidsschat
28-11-2018
Wet- en regelgeving Omgevingswet Wat staat er in de bruidsschat?
26-10-2020
Wet- en regelgeving Omgevingswet Wat wordt er verstaan onder de term fysieke leefomgeving?
23-05-2018
Wet- en regelgeving Vergunningvrij bouwen Zijn dakramen en daglichtvoorzieningen vergunningvrij?
01-10-2010
Wet- en regelgeving Vergunningvrij bouwen Mag ik een recreatiewoning vergunningvrij verbouwen?
01-10-2010
Wet- en regelgeving Vergunningvrij bouwen Is er een vergunning nodig voor het plaatsen van zonwering?
01-12-2014
Wet- en regelgeving Omgevingswet Uitlegvideo over hoe de Omgevingswet werkt
30-11-2017
Wet- en regelgeving Omgevingswet Welke wetten gaan op in de Omgevingswet?
18-04-2019
Bouwkwaliteit Kwaliteitsborging Impact Wet Kwaliteitsborging op de leverancier
03-03-2017
Bouwkwaliteit Kwaliteitsborging Impact Wet Kwaliteitsborging op de leverancier (deel 2)
16-03-2018
Bouwkwaliteit Kwaliteitsborging Wkb: wat kunnen we leren van GWW-sector?
01-02-2018
Bouwkwaliteit Productkwaliteit Verklaringen gelijkwaardigheid en kwaliteit steeds belangrijker
03-12-2018
Bouwkwaliteit Productkwaliteit Is CE-markering een kwaliteitskeurmerk?
03-12-2018
Duurzaamheid Energietransitie Waterstof in de gebouwde omgeving
10-09-2019
Duurzaamheid Circulair bouwen SLP methodiek maakt levensduur meetbaar
01-05-2019
Duurzaamheid Klimaatadaptie Droogte 2018 laat huizen verzakken
01-04-2019
Duurzaamheid Milieuprestatie Milieuprestatie de komende tien jaar via 0,8 naar 0,5
03-12-2018
Duurzaamheid Energietransitie Van Klimaattafel gebouwde omgeving naar normalisatie
03-09-2018
Duurzaamheid Energietransitie Voldoet uw gemeente aan het Energieakkoord?
01-11-2018
Duurzaamheid Circulair bouwen Geluidsabsorptie van biobased materialen
03-09-2018
Duurzaamheid Milieuprestatie Van RC via MPC naar DPC?
01-11-2017
Duurzaamheid Milieuprestatie Constructief gebruik van bamboe
01-05-2018
Duurzaamheid Milieuprestatie MPG-norm controleren is complex en tijdrovend
01-05-2018
Veiligheid Brandveiligheid Grote brandcompartimenten voor verblijf van dieren
25-09-2017
Veiligheid Brandveiligheid Berekenen van veilige afstand bij een vlamboog
29-03-2017
Veiligheid Bouw & sloopveiligheid Risicomatrix bepalen veiligheidsplan
26-10-2020
Veiligheid Bouw & sloopveiligheid Wanneer heb ik een sloopvergunning nodig?
01-03-2015
Toegankelijkheid Toegankelijkheid van objecten, routes en ruimten Mag de toegankelijkheid van de woning voor rolstoelgebruikers door een garage lopen?
20-10-2017