THEMA'S
SERVICE & ADVIES

De vormgeving is nieuw en overzichtelijker, de zoekstructuur verbeterd en er wordt meer nieuws toegevoegd uit andere vakbronnen zoals Cobouw. Bij nieuwe, belangrijke wet- en regelgeving voor de bouw, past een kennisbank die op alle vragen van professionals snel het juiste antwoord geeft. 

De invoering (2021) van de nieuwe Omgevingswet, die een volledige herziening van het stelsel van ruimtelijke regels inhoudt en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen die een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen regelt was een uitgelezen moment om de oude kennisbank Omgeving in de Praktijk op de schop te nemen. Daarbij hebben we goed geluisterd naar de wensen van een panel van gebruikers en die vertaald en toegepast in de nieuwe kennisbank. Wat we niet gewijzigd hebben is de mogelijkheid om onze experts te raadplegen. Inhoudelijke vragen op gegevens uit de kennisbank kunnen aan onze experts worden voorgelegd. In aanloop naar de nieuwe wetten bevat de vernieuwde kennisbank de huidige Omgevingswet en het Bouwbesluit. 

De kennisbank heeft de volgende hoofdindelingen:

Wet- en regelgeving
In dit onderdeel wordt de wet- en regelgeving rond het Bouwbesluit en de aankomende Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging in woord en beeld uitgelegd.

Bouwkwaliteit
Kwaliteit en bouwregelgeving zijn niet los van elkaar te zien. Deregulering dwingt de markt tot innoveren en kwaliteitsborging. In dit onderdeel worden onderwerpen als de kwaliteitseisen en innovaties op het gebied van productkwaliteit besproken.

Duurzaamheid
Nederland zit volop in de energietransitie en dit brengt op veel gebieden extra eisen met zich mee. In dit onderdeel worden enkele van deze onderwerpen, zoals circulair bouwen en milieuprestaties, uitgelicht.

Veiligheid
Veiligheid op en rond de bouwplaats is van groot belang. De bouw is een bedrijfstak waar helaas nog (te) veel ongevallen voorkomen. Hier treft men wet- en regelgeving aan omtrent bouwveiligheid.

Toegankelijkheid
Dit onderdeel geeft richtlijnen voor toegankelijke buitenruimten, gebouwen en woningen. Het is bestemd voor iedereen die betrokken is of betrokken kan zijn bij het ontwerp, de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving.

Geïnteresseerd? Bekijk de mogelijkheden voor een abonnement >