THEMA'S
SERVICE & ADVIES

Het Besluit kwaliteit leefomgeving in het Staatsblad (download)

Datum:03-07-2018

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) stelt de inhoudelijke normen voor gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk met het oog op het realiseren van de nationale doelstellingen en het voldoen aan internationale verplichtingen. De regels in dit besluit zijn geordend per instrument en per hoofdstuk gegroepeerd: alle regels voor programma’s staan bij elkaar, voor omgevingsplannen, enzovoort.

Instructieregels voor programma’s, omgevingsplannen, omgevingsverordeningen, waterschapsverordeningen en projectbesluiten

Instructieregels zijn de normen en bijbehorende regels die gelden voor bestuursorganen bij het vaststellen van programma’s, omgevingsplannen, omgevingsverordeningen, waterschapsverordeningen en projectbesluiten. Deze zijn geordend per hoofdstuk. Zo bevat het hoofdstuk over het omgevingsplan de normen en regels die gelden voor omgevingsplannen. Het betreft onder meer normen en regels voor geluid en geur van activiteiten, externe veiligheid en erfgoed. Het hoofdstuk over programma’s biedt de inhoudelijke randvoorwaarden voor de programma’s voor de kwaliteit van de buitenlucht, de waterprogramma’s, de actieplannen geluid en de beheerplannen voor Natura 2000-gebieden. Via de waterprogramma’s is bijvoorbeeld ook de doorwerking van de omgevingswaarden voor waterkwaliteit geregeld. Door de normen per instrument te ordenen ontstaat overzicht. Er wordt direct duidelijk welke normen gelden. Het besluit bevat ook enkele regels over de uitvoering van specifieke taken, zoals het beheer van watersystemen en openbare vuilwaterriolen.

Download het Besluit hier (PDF)

Vragen over dit artikel?
Stel uw vraag
Details
Gerelateerd
Wet- en regelgeving Omgevingsbesluit (Ob) Het Omgevingsbesluit in het Staatsblad (download)
31-08-2018
Wet- en regelgeving Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) Het Besluit bouwwerken leefomgeving in het Staatsblad (download)
31-08-2018
Wet- en regelgeving Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) Het Besluit activiteiten leefomgeving in het Staatsblad (download)
03-07-2018
Wet- en regelgeving Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) Ontwerp Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
01-01-2018
Inhoudsopgave