THEMA'S
SERVICE & ADVIES

Moet een bestaande woning zijn voorzien van hemelwaterafvoeren?

Datum:22-01-2019

Nee. Alleen bij nieuwbouw is het aanbrengen van een hemelwaterafvoervoorziening verplicht. Voor bestaande gebouwen stelt het Bouwbesluit hieraan geen eisen.  Aanvullende opmerking(en) - Wordt aan een woning zonder hemelwaterafvoer een uitbouw gemaakt, dan is ook daar geen hemelwaterafvoer vereist. Bij verbouw geldt voor dit aspect namelijk dat moet worden voldaan aan het rechtens verkregen niveau. Het rechtens verkregen niveau van de bestaande woning is een dak zonder hemelwaterafvoer.- Het feit dat een hemelwaterafvoer niet verplicht is, wil niet zeggen dat hemelwater vanaf een dak zomaar op het erf van de buren mag lopen. Het Burenrecht (titel 5.4 Burgerlijk Wetboek) verplicht een gebouweigenaar in artikel 52 ervoor te zorgen dat water niet op andermans erf loopt. Afwateren op de openbare weg is alleen toegestaan indien dit niet in een gemeentelijke regeling is verboden.- Ook wanneer een hemelwaterafvoer niet verplicht is, zal wel moeten worden voldaan aan de sterkte-eisen uit afdeling 2.1 van Bouwbesluit 2012. Bij de bepaling van de sterkte van de bouwconstructies moet rekening worden gehouden met de veranderlijke belasting als gevolg van neerslag. Bij het ontbreken van hemelwaterafvoeren moeten mogelijk andere maatregelen worden getroffen om deze belasting tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Denk bij platte daken bijvoorbeeld aan noodoverstorten of een gedeeltelijk verlaagde dakrand. - Daarnaast geldt op grond van artikel 7.22 van Bouwbesluit 2012 (restrisico’s bij gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen) dat water dat van een dak zonder hemelwaterafvoer afloopt, geen overlast mag veroorzaken voor de omgeving. Een gemeente kan in dat geval handhavend optreden.

Verder lezen?
Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nog geen inlog?

Meld u gratis aan voor een proefabonnement.

Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet.

Inhoudsopgave