THEMA'S
SERVICE & ADVIES

Algemene rijksregels

Datum:01-01-2018

De uitwerking van de doelen van de Omgevingswet in concrete doelstellingen, zoals voor milieuaspecten, gebeurt allereerst in de omgevingsvisies van Rijk, provincies en gemeenten en waar nodig in programma’s (NvT Bal, blz. 73). Als bij de verdere uitwerking gekozen wordt voor rijksregelgeving, dan beschikt het Rijk hiervoor over een aantal instrumenten, waaronder de algemene rijksregels (AMvB’s en ministeriële regelingen). Omwille van de flexibiliteit kunnen deze besluiten van algemene strekking de mogelijkheid bieden om maatwerkvoorschriften of maatwerkregels te stellen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in plaats van een voorgeschreven maatregel een gelijkwaardige maatregel te treffen. Verder bevatten de algemene rijksregels omgevingswaarden die door middel van instructieregels of instructies kunnen doorwerken naar decentrale overheden. Al deze sturingsinstrumenten van het Rijk worden in dit artikel besproken, met dien verstande dat de inhoud van AMvB’s in hun eigen onderdeel. Daarin is tevens de concretisering van de wettelijke bepalingen over omgevingswaarden, instructieregels en instructies terug te vinden.

Verder lezen?
Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nog geen inlog?

Meld u gratis aan voor een proefabonnement.

Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet.

Details
ONDERWERP
TYPE
Artikel
Inhoudsopgave