THEMA'S
SERVICE & ADVIES

Wkb: stand van zaken januari 2020

Datum:17-02-2020

Op 1 januari 2021 wordt volgens planning de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Ter voorbereiding op de invoering wordt een groot aantal activiteiten gestart. In iedere editie van Bouwkwaliteit in de Praktijk wordt een kort overzicht gegeven van de stand van zaken

Spelregels proefprojecten

In het Bestuursakkoord tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn afspraken gemaakt over de invoering van de Wkb. Een deel van die afspraken heeft betrekking op het moment van invoeren van de Wkb. Zo is afgesproken dat de Wkb tegelijk met de Omgevingswet wordt ingevoerd. Tevens is afgesproken dat uit te starten proefprojecten moet blijken dat er geen onoverkomelijke bezwaren naar voren komen met betrekking tot de werking van het stelsel en de samenwerking tussen kwaliteitsborgers, aannemers en gemeenten. De afspraken uit het bestuursakkoord worden gemonitord in de Regiegroep kwaliteitsborging. De Regiegroep heeft eind 2019 tevens spelregels opgesteld voor uitvoering van proefprojecten, te vinden via www.stichtingibk.nl/projecten. De spelregels bevatten onder meer een overzicht van de te maken afspraken tussen deelnemers aan proefprojecten en werkwijze voor vergunningverlening bij proefprojecten.

Instrumenten in proefprojecten

In de Regiegroep is afgesproken dat nieuwe proefprojecten zo veel mogelijk worden uitgevoerd alsof de Wkb al van kracht is. Onderdeel daarvan is dat de kwaliteitsborging wordt uitgevoerd op een wijze die voldoet aan de toekomstige eisen die daaraan worden gesteld. Op verzoek van de Regiegroep heeft een onafhankelijke toetsingscommissie zich daarom gebogen over de vraag welke instrumenten voor kwaliteitsborging op dit moment voldoende zijn uitgewerkt om toegepast te kunnen worden in proefprojecten. De commissie concludeert dat de instrumenten KOMO instrument voor kwaliteitsborging, Technical Inspection Service (TIS), Verbeterde kwaliteitsborging (SWK) en Woningborg kwaliteitsborging instrument aan de nu bekende eisen voldoen en gebruikt kunnen worden in proefprojecten. Het oordeel van de toetsingscommissie is voorlopig. Meer informatie over deze instrumenten – en kwaliteitsborgers die met de instrumenten mogen werken – is te vinden via https://www.stichtingibk.nl/projecten/.

De Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw, de toekomstige toezichthouder op het nieuwe stelsel, zal naar verwachting dit najaar beslissen over de formele toelating van instrumenten tot het stelsel.

Vragen over kwaliteitsborging?

Heeft u vragen over kwaliteitsborging? Vanaf februari 2020 kunt u deze stellen via de Helpdesk bouwregelgeving en brandveilig gebruik (www.helpdeskbouwregels.nl). Voor het laatste nieuws kunt u zich tevens aanmelden voor de nieuwsberichten op www.stichtingibk.nl. Op die website is ook een agenda te vinden met trainingen, voorlichtingsbijeenkomsten en andere bijeenkomsten rondom kwaliteitsborging.

Vragen over dit artikel?
Stel uw vraag
Details
Gerelateerd
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Wkb: stand van zaken september 2020
29-09-2020
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Wkb: stand van zaken juni 2020
02-07-2020
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Wkb: stand van zaken april 2020
04-05-2020
Bouwkwaliteit Kwaliteitsborging Zware eisen aan kwaliteitsborger
16-04-2020
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Wkb: stand van zaken maart 2020
24-03-2020
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Eindtermen opleiding kwaliteitsborger in ontwikkeling
05-01-2020
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Kwaliteitsborging nieuw- en verbouw: verschillen en parallellen
03-01-2020
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Impact Wkb voor Bouw- en Woningtoezicht
09-12-2019
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Verschillen tussen de stelsels
25-11-2019
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) De risicobeoordeling onder het Wkb
25-11-2019
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Dossiers onder het Wkb
25-11-2019
Bouwkwaliteit Kwaliteitsborging Gekwalificeerde constructeurs voor risicoprojecten
16-10-2019
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Overgangsrecht Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
10-09-2019
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Eerste Kamer stemt in met Wet kwaliteitsborging
15-05-2019
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Positief effect van de Wet kwaliteitsborging
01-05-2019
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Wet Kwaliteitsborging uit pauzestand
01-02-2019
Bouwkwaliteit Kwaliteitseisen Nieuwe bepalingsmethode verdunningsfactor
01-02-2019
Bouwkwaliteit Productkwaliteit Verklaringen gelijkwaardigheid en kwaliteit steeds belangrijker
03-12-2018
Bouwkwaliteit Kwaliteitsborging Impact Wet Kwaliteitsborging op de leverancier (deel 2)
16-03-2018
Wet- en regelgeving Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) Planologie en bouwregelgeving raken steeds meer vervlochten
01-03-2018
Bouwkwaliteit Kwaliteitsborging Wkb: wat kunnen we leren van GWW-sector?
01-02-2018
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Risicobeoordeling onder Wet Kwaliteitsborging
18-08-2017
Bouwkwaliteit Kwaliteitsborging Impact Wet Kwaliteitsborging op de leverancier
03-03-2017
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Komende wijzigingen bij inwerkingtreding Wet Kwaliteitsborging
03-03-2017
Bouwkwaliteit Kwaliteitsborging Aansprakelijkheid bij vallende gevelbeplating
23-11-2016
Inhoudsopgave