THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Is het noodzakelijk dat bij verbouw van een woning uit 1986 rookmelders worden geplaatst?

In een bestaande woning uit 1986 zijn geen rookmelders aanwezig. Is het noodzakelijk dat bij verbouw van de woning rookmelders worden geplaatst?

Moet een vrijwillig aangebrachte brandmeldinstallatie worden ontworpen en uitgevoerd als bedoeld in NEN 2535?

In een kantoorgebouw waarin het op grond van artikel 6.20 van Bouwbesluit 2012 of in het kader van een gelijkwaardige oplossing niet verplicht is om een brandmeldinstallatie (BMI) aan te brengen, wordt toch vrijwillig een BMI aangebracht.

14-05-2018
THEMA Veiligheid
ONDERWERP Brandveiligheid