THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Octrooi: Kraag beschermt kwetsbare afwateringsbuizen in taluds

Een soort-buis-om-een-buis kan het uiteinde van een uit een talud stekende afwateringsbuis beschermen tegen mechanische beschadigingen.

01-10-2018
ONDERWERP Productkwaliteit
Het Besluit bouwwerken leefomgeving in het Staatsblad (download)

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) bevat, samen met het Besluit activiteiten leefomgeving, de algemene regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving. Dit besluit bevat regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en...

Vijf jaar CPR en CE-markering

Nu de CPR vijf jaar geldig is binnen de Europese Unie wordt deze op dit moment door de Europese Commissie in samenspraak met de Europese lidstaten, waaronder dus ook Nederland, geëvalueerd. Uit de analyses blijkt dat de CPR heeft bijgedragen aan meer internationale handel van bouwproducten. Maar er is...

01-05-2018
ONDERWERP Productkwaliteit
Octrooi: Geluidsscherm kan in geval van nood dienen als perron

Houtvezelbeton speelt een belangrijke, absorberende rol in een innovatief, laag geluidsscherm dat werd ontwikkeld voor gebruik langs spoorrails. Het scherm verbetert niet alleen het leefmilieu van de omwonenden, maar de vlakke bovenzijde is bovendien bruikbaar als noodperron.  

01-05-2018
ONDERWERP Productkwaliteit
Uitvoeringseisen gespoten PURschuim in Bouwbesluit

Minister Ollongren van het ministerie van BZK wil uitvoeringseisen voor gespoten PURschuim in Bouwbesluit 2012 opnemen. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen die zijn gesteld. In de media verschijnen de afgelopen maanden namelijk verontrustende berichten over bewoners en werknemers die gezondheidsklachten...

Octrooi: Eenvoudig scharnier draagkrachtiger door kunststof busjes

Met twee kunststof lagerbusjes moet een relatief eenvoudig scharnier veel zwaardere deuren aan kunnen dan tot nu toe.

01-05-2018
ONDERWERP Productkwaliteit
Nieuw leven voor de draaideur

Een draaideur heeft een aanzienlijk korter leven dan andere bouwelementen. Dat is geen diskwalificatie, maar het gevolg van gebruik. Door weersinvloeden en gebruiksfrequentie is een tourniquet aan veel meer slijtage onderhevig. Daarnaast is het van belang dat een deur altijd optimaal presteert, zodat...

02-04-2018
ONDERWERP Productkwaliteit
Octrooi: Prefab dakkapel scharniert waterdicht naar zijn plaats

Een lichte ergernis leidde tot een innovatieve, onderhoudsvrije dakkapel die aan een dak wordt 'vastgeklikt'.    

02-04-2018
ONDERWERP Productkwaliteit
Octrooi: Vierassig geogrid houdt grond beter in bedwang

Met een veelheid aan ribben en extra stevige knooppunten daartussen kan een geo -rooster beter de optredende krachten opvangen. Hiermee is grond beter te fixeren.   

01-03-2018
ONDERWERP Productkwaliteit
Planologie en bouwregelgeving raken steeds meer vervlochten

Met de komst van de Omgevingswet kruipen planologie en technische bouwregelgeving dichter tegen elkaar aan. De verbindende schakel vormt het zogenaamde ‘omgevingsplan’, de opvolger van de huidige bestemmingsplannen. Hierin komt meer ruimte voor lokale regels van technische aard. In dit artikel wordt...