THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Certificering van bestaande rookbeheersingsinstallaties

Certificering van bestaande rookbeheersingsinstallaties leidt in de praktijk regelmatig tot grote discussies. Als er ergens zo’n installatie aanwezig is, vraagt de gemeente naar het inspectiecertificaat en treedt nogal eens handhavend op als die ontbreekt. Uit het traject dat vervolgens volgt, blijkt...

Grenswaarden van Stijgen & dalen

Stijgen en dalen doen we op drie manieren: trede voor trede, via een helling of met een lift. Echter, niet iedereen kan traplopen en ook een helling is niet voor iedereen geschikt. Hoogteverschil kan alleen door iedereen worden overbrugd als wordt voorzien in een lift, of in een trap in combinatie met...

Grenswaarden van Kijken

Als we gericht informatie uit onze omgeving willen opnemen – bijvoorbeeld zien wat er op straat gebeurt, wie er bij de deur staat en wat er op het naambordje staat – moet rekening worden gehouden met de zichtlijnen tussen de plek waar we zijn en het object dat we moeten kunnen zien. Ook moeten de objecten...

Grenswaarden van Keren

Onderweg, bij een deur, in een ruimte, bij een gebruiksobject, er zijn talloze momenten waarop we willen omkeren. Met gemiddeld postuur biedt de loopruimte waarin we ons voortbewegen daartoe voldoende ruimte. Echter, met grote boodschappentassen, gemanoeuvreer met meubels, met krukken, koffietrolleys,...

Grenswaarden van Zien

Voor het zien van belangrijke onderdelen van de omgeving is in de eerste plaats licht nodig met een bepaalde sterkte. Wat we vervolgens feitelijk waarnemen zijn de overgangen tussen oppervlakten die meer of minder helder zijn. Die helderheid – dus zichtbaarheid – wordt bepaald door de mate waarin het...

Grenswaarden van Horen

Auditieve informatie is van vitaal belang bij vrijwel al onze activiteiten. Het maakt interactie mogelijk. Maar geluid is ook belangrijk voor ruimtelijke oriëntatie, horen in welk soort ruimte we zijn en in welke richting we ons bewegen. Dit is vooral van belang als we niet of niet goed kunnen zien....

Grenswaarden van Tasten

Door middel van tasten nemen we de vorm, textuur, stevigheid en temperatuur van objecten waar. Bij het aanraken, aanstoten of vastpakken zouden we ons niet moeten kunnen verwonden en is bescherming geboden. Tasten is voor blinden, ernstig slechtzienden – en voor iedereen in het donker – de manier om...

Grenswaarden van Welbevinden

Een groot aantal omgevingsvariabelen is verantwoordelijk voor ons welbevinden, de kwaliteit van de lucht die we inademen, of we het koud of warm hebben, of in de tocht zitten. Straling, stof en vuil kunnen schadelijk zijn. Voor ons bioritme is de aanwezigheid van daglicht belangrijk, zeker als we lang...

Grenswaarden van Staan, zitten & liggen

Als we ons niet verplaatsen, dan doen we iets staand, zittend of liggend en al doende nemen we ruimte in beslag. Als we staand naar iets boven ons of onder ons reiken bijvoorbeeld naar de onderste of bovenste lade van een kast, nemen we meer ruimte in dan rechtop staand. Rolstoelgebruikers hebben transfer...