THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Bouwveiligheidszone in relatie tot vallende voorwerpen

Bij enkele incidenten op bouwplaatsen zijn binnen de bouwveiligheidszone voorwerpen uit hijstransportmiddelen gevallen. Deze zijn afgeketst op, in de bouwveiligheidszone aanwezige objecten, zoals een hefsteiger en een bouwlift en daardoor buiten het bouwterrein terecht gekomen.

Grenswaarden van Begrijpen

In een omgeving die we niet of nog niet goed kennen, willen we weten waar we zijn en weten waar we naartoe moeten, wat ons te doen staat of wat van ons wordt verwacht. We willen bijvoorbeeld weten waar het station is, waar we een gebouw kunnen betreden, waar het lichtknopje in het toilet zit en hoe de...

Grenswaarden van Voortbewegen

Als we ons verplaatsen van de ene naar de andere plek hebben we loopruimte nodig en een comfortabel en veilig loopoppervlak, dat vrij is van obstakels. Daarbij kan de loopafstand – gelet op ons uithoudingsvermogen en onze loopsnelheid – niet te groot zijn.

Grenswaarden van Bedienen

Voor het gebruik van meubilair, het bedienen van een automaat of bijvoorbeeld het openen van een deur hebben we in de eerste plaats staruimte nodig. Vervolgens is aandacht nodig voor gebruikshoogte van de gebruiksobjecten, het bedieningsgemak en waar nodig voor steunpunten in de vorm van leuningen.

Certificering van bestaande rookbeheersingsinstallaties

Certificering van bestaande rookbeheersingsinstallaties leidt in de praktijk regelmatig tot grote discussies. Als er ergens zo’n installatie aanwezig is, vraagt de gemeente naar het inspectiecertificaat en treedt nogal eens handhavend op als die ontbreekt. Uit het traject dat vervolgens volgt, blijkt...

Grenswaarden van Stijgen & dalen

Stijgen en dalen doen we op drie manieren: trede voor trede, via een helling of met een lift. Echter, niet iedereen kan traplopen en ook een helling is niet voor iedereen geschikt. Hoogteverschil kan alleen door iedereen worden overbrugd als wordt voorzien in een lift, of in een trap in combinatie met...

Grenswaarden van Kijken

Als we gericht informatie uit onze omgeving willen opnemen – bijvoorbeeld zien wat er op straat gebeurt, wie er bij de deur staat en wat er op het naambordje staat – moet rekening worden gehouden met de zichtlijnen tussen de plek waar we zijn en het object dat we moeten kunnen zien. Ook moeten de objecten...

Grenswaarden van Keren

Onderweg, bij een deur, in een ruimte, bij een gebruiksobject, er zijn talloze momenten waarop we willen omkeren. Met gemiddeld postuur biedt de loopruimte waarin we ons voortbewegen daartoe voldoende ruimte. Echter, met grote boodschappentassen, gemanoeuvreer met meubels, met krukken, koffietrolleys,...

Grenswaarden van Zien

Voor het zien van belangrijke onderdelen van de omgeving is in de eerste plaats licht nodig met een bepaalde sterkte. Wat we vervolgens feitelijk waarnemen zijn de overgangen tussen oppervlakten die meer of minder helder zijn. Die helderheid – dus zichtbaarheid – wordt bepaald door de mate waarin het...

Grenswaarden van Horen

Auditieve informatie is van vitaal belang bij vrijwel al onze activiteiten. Het maakt interactie mogelijk. Maar geluid is ook belangrijk voor ruimtelijke oriëntatie, horen in welk soort ruimte we zijn en in welke richting we ons bewegen. Dit is vooral van belang als we niet of niet goed kunnen zien....