THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Milieuprestatie gebouwen (MPG) op 1 januari 2021 naar 0,8

De minister van BZK is voornemens om per 1 januari 2021 de Milieuprestatie gebouwen (MPG) voor woningen aan te scherpen van 1,0 naar 0,8. Daarna wordt een stapsgewijze verdere verlaging van de eis verwacht, naar uiteindelijk 0,5 in 2030. De partners van het Lente-akkoord zijn tevreden met de aanscherping...

29-05-2020
ONDERWERP Milieuprestatie
MPG
Duurzaam bouwen is meetbaar

In Nederland is de bouwsector verantwoordelijk voor een groot gedeelte van het energie- en grondstoffenverbruik. De bouwsector is ook verantwoordelijk voor meer dan 23 procent van al het afval. Om de milieu-impact van gebouwen en GWW-werken eenduidig en controleerbaar in kaart te brengen is de bepalingsmethode...

Gewaagd gevelontwerp in Groningen

‘No guts no glory’, was een gevleugelde uitspraak tijdens het bouwen van het multifunctionele wijkcentrum Bentismaheerd in Beijum (Groningen). En dat lef toonde Francine Oving in overvloed. Gewapend met gebreide sokken overtuigde zij eerst de opdrachtgever van haar gewaagde gevelontwerp en later ook...

26-03-2020
ONDERWERP Milieuprestatie
Herstructurering Nationale Milieudatabase

Transparante en vergelijkbare milieuprestaties van bouwproducten en gebouwinstallaties is een randvoorwaarde voor de bouwpraktijk om met gelijk speelveld duurzaam bouwen gestalte te geven. Daarmee is het ook een van de uitgangspunten van de Nationale Milieudatabase (NMD). Het nationale stelsel van milieuprestatiedata...

Milieuprestatie de komende tien jaar via 0,8 naar 0,5

“De milieuprestatie gaat op niet al te lange termijn naar 0,8 en vervolgens ruim voor 2030 naar 0,5”, aldus Ferdi Licher, programma directeur Bouwen en Energie Ministerie BZK, tijdens het NMD Symposium Milieuprestatie en Circulariteit op 31 oktober 2018. Rijkswaterstaat liet weten in 2030 op alle projecten...

Afval is materiaal zonder identiteit

“Ieder gebouw is een grondstoffendepot” en “Opschrijven in plaats van afschrijven”. Het zijn enkele gevleugelde uitspraken van architect Thomas Rau. Zijn architectenbureau RAU is dan ook vermaard op het gebied van CO2-neutraal en energieneutraal / energiepositief bouwen en recentelijk ook circulaire...

Constructief gebruik van bamboe

Met de groeiende vraag naar hernieuwbare, duurzame grondstoffen, groeit ook de vraag naar vergroting van het aantal toepassingen van geïndustrialiseerd bamboe. Naast vloeren en plaatmateriaal, zijn balken en planken ontwikkeld met de mogelijkheid tot constructieve toepassing. Dankzij de verwerking van...

01-05-2018
ONDERWERP Milieuprestatie
MPG-norm controleren is complex en tijdrovend

Vereniging BWT Nederland heeft W/E adviseurs gevraagd een MPG Checklist te ontwikkelen. Een instrument dat BWT’ers helpt de milieuprestatie sneller, beter en makkelijker te kunnen checken. De MPG Checklist wordt komende zomer geïntroduceerd en via de website van BWT Nederland beschikbaar gesteld.

Milieuprestatie gebouwen en gww-werken in 2018

Per 1 januari 2018 krijgt de verplichte milieuprestatie berekening (Bouwbesluit afdeling 5.2 artikelen 5.8 en 5.9) een grenswaarde. De grenswaarde wordt bepaald met de bepalingsmethode gebouwen en GWW-werken d.d. 1 augustus 2017 met toepassing van de actuele versie van de Nationale Milieudatabase (NMD)....

Van RC via MPC naar DPC?

Er komt een grenswaarde voor de MilieuPrestatieGebouwen (MPG) in het Bouwbesluit. Voor gebouwen van meer dan 100 m² is dit maximaal 1,0. De MPG en de energieprestatie werken vaak tegenstrijdig. Meer isolatie en meer zonnepanelen leiden tot verhoging van de MPG, maar zijn wèl in energetisch opzicht milieuvriendelijk....

01-11-2017
ONDERWERP Milieuprestatie
  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3