THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Wanneer is er sprake van verandering van brandcompartimentering

Het veranderen van brandcompartimentering zonder omgevingsvergunning voor bouwen is verboden. In de praktijk leidt dit gegeven nog wel eens tot onduidelijkheid: wanneer is er precies sprake van verandering van de brandcompartimentering? Is het bijvoorbeeld verboden om zonder vergunning een deur in een...

Autobandenopslag in een woonwijk (deel 2)

Een voorbeeld uit de praktijk: een handel en opslag van autobanden is pal tegen een woonwijk gelegen. Volgens het bestemmingsplan is dit bedrijf op deze locatie niet verboden. Het gebouw voldoet wat betreft brandcompartimentering en WBDBO aan de prestatie-eisen van Bouwbesluit 2012. In geval van brand...

Autobandenopslag in een woonwijk (deel 1)

Voorbeeld uit de praktijk: een handel en opslag van autobanden is pal tegen een woonwijk gelegen. Volgens het bestemmingsplan is dit bedrijf op deze locatie niet verboden. Het gebouw voldoet wat betreft brandcompartimentering en WBDBO aan de prestatie-eisen van Bouwbesluit 2012. In geval van brand zal...

Is het veranderen van een deur een ‘verandering van de brandcompartimentering’?

In de scheiding tussen twee brandcompartimenten is een deur aanwezig. De deur wordt vervangen door een nieuwe brandwerende deur. Is dit ‘verandering van de brandcompartimentering’ als bedoeld in artikel 3 onderdeel 8 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht?