THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
De balans tussen EPG en MPG

Communicerende vaten, zo typeert John Mak van W/E adviseurs de balans tussen de EPG en MPG. Door de vraag naar nul-op-de-meterwoningen lag in eerste instantie de focus op energieneutraal bouwen. Steeds meer ontstaat echter het besef dat alle ‘planet-aspecten’ meegenomen moeten worden. De DuurzaamheidsPrestatie...

Van Klimaattafel gebouwde omgeving naar normalisatie

Op 10 juli 2018 presenteerde voorzitter Ed Nijpels de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Vijf klimaattafels hadden de opdracht gekregen concrete plannen op te stellen voor de beoogde vermindering van de CO2-uitstoot en andere broeikasgassen. Een van de klimaattafels betreft die van de gebouwde omgeving...

Wanneer is sprake van geheel vernieuwen of veranderen met betrekking tot de energieprestatie-eis (EPC-eis)?

Bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of vergroten van een bouwwerk hoeft niet te worden voldaan aan de EPC-eis uit Bouwbesluit 2012. Bij het geheel vernieuwen dus wel. Wanneer is sprake van geheel vernieuwen of veranderen met betrekking tot de energieprestatie-eis (EPC-eis)?