THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Richtlijn bouw- en sloopveiligheid

Bouw- en Sloopveiligheid is een onderdeel van het werk van het Bouw- en Woningtoezicht dat steeds meer aandacht vraagt. Er wordt steeds meer gebouwd in de drukke en complexe bestaande omgeving, waardoor het een steeds grotere uitdaging vormt dit op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen doen. De...

Bouwveiligheidszone in relatie tot de hijszone en het hijsgebied

De bouwveiligheidszone is afhankelijk van de objecthoogte en volgt de contouren van het object. Het is mogelijk dat het bouwproces in fasen met een verschillende hoogte wordt uitgevoerd; in dat geval wordt de bouwveiligheidszone voor elke fase bepaald. De bouwveiligheidszone heeft betrekking op kleine...

Bouwveiligheidszone bij het hijsen van lange delen

Bij het aanbrengen van lange verticale objecten dient er altijd rekening mee gehouden te worden dat deze objecten uit het hijsmiddel kunnen vallen. Dit betekent dat ten tijde van de hijsbeweging tot aan het moment van stand zekerheid (fixeren) er voor gezorgd moet worden dat er indien nodig extra bouwveiligheid...

Toegankelijkheid van tafels en stoelen

Tafels en stoelen behoren tot het standaardmeubilair in talloze alledaagse situaties, maar zitten doen we ook als we wachten op de bus, willen rusten in de lift en op het toilet. Hier gaat het om het praktische en flexibele gebruik van een tafel en stoel zelf.

Toegankelijkheid van tekst en tekens

In buitenruimten en gebouwen hebben we te maken met informatie die ons via tekst – letters, cijfers en symbolen – wordt aangeboden: bewegwijzering, straat - naambordjes, huisnummers en gebruiksaanwijzingen. Er is onderscheid in informatie die we van dicht bij lezen en informatie die we van veraf al moeten...

Toegankelijkheid van routegeleiding

Voor iedereen die niet bekend is met een omgeving is bewegwijzering onmisbaar. In een woonwijk willen we bijvoorbeeld de straatnamen makkelijk kunnen vinden en de richting van de buurtvoorzieningen. In een binnenstad is dat net zo belangrijk, maar zijn we wellicht ook benieuwd naar de locatie van het...

Gebruik van objecten

Dit artikel biedt een overzicht van wat de grenswaarden voor gebruiksobjecten betekenen aan de hand van voorbeelden: routegeleiding (zie artikel), bewegwijzering (zie artikel), tekst en tekens (zie artikel), tafels en stoelen (zie artikel), balies en kasten (zie artikel), deuren en ramen (zie artikel)...

Toegankelijkheid van een halteplaats

Halteplaatsen zijn plekken waar we verblijven om op het openbaar vervoer te wachten, in het vervoermiddel te stappen om op een andere halteplaats weer uit te stappen. Voor een gemakkelijke in- en uitstap moet het hoogteverschil tussen halteplaats en vervoermiddel zo klein mogelijk zijn. Een laagdrempelige...

Toegankelijkheid van een parkeerplaats

Iedereen die met de auto naar de bestemming onderweg is wil vlak bij de deur kunnen parkeren. Dat is in onze volle steden een utopie. Echter, voor veel mensen met een functiebeperking is het gebruik van een auto van groot belang, omdat langere afstanden te voet een probleem zijn. Daarbij wordt niet alleen...

Toegankelijkheid van een zitplek

Zitten doen we overal: buiten in het park, op een terrasje of in een bushokje, binnen in wachtruimten, leslokalen, op een tribune, in een restaurant en een vergaderruimte en thuis, eigenlijk in elk vertrek. Elke situatie vraagt een eigen specifieke zitplek afhankelijk van de activiteit en of een plek...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3