THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Recycling bitumen blijft uitdaging

In 2030 moet Nederland 50% minder primaire grondstoffen gebruiken. Op 24 januari 2017 ondertekenden daartoe 180 partijen het Nationaal Grondstoffenakkoord, waaronder Probasys Benelux (tegenwoordig ProBitumen Benelux). In dit Grondstoffenakkoord staan afspraken tussen de overheid en het bedrijfsleven...

Circulaire gebouwen maken verwachtingen waar

De afgelopen jaren werd een aantal iconische circulaire gebouwen verwezenlijkt. De verwachtingen waren hooggespannen bij de oplevering, ze zouden gezonder zijn voor de mensen die er werken én energiebesparend. Wat is er van die verwachtingen uitgekomen? Bouwkwaliteit in de Praktijk bezocht het Stadskantoor...

SLIMCirculair: jonge bouwers tonen hoe mooi circulair bouwen is

Voor de eerste keer is dit jaar de wedstrijd SLIMCirculair georganiseerd. Op 14 juni werden de winnaar en publieksfavoriet bekend gemaakt. Maar wat had de jury het moeilijk. De inzendingen zijn van een ongelooflijk hoog niveau en tonen hoeveel MBO-studenten in hun mars hebben. Ter plaatse werd besloten...

01-06-2019
ONDERWERP Circulair bouwen
Circulaire transitie is grote uitdaging

De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie beschrijft de strategie om tot een circulaire bouweconomie te komen in 2050. De agenda bevat talrijke mijlpalen. Zo moeten vanaf 2023 alle uitvragen van de overheid, landelijk, provinciaal en gemeentelijk, circulair zijn, tenzij dit niet (volledig) mogelijk...

Circulariteit vergt nieuwe rol van de architect

“Als je bezit hebt, dan ben je daar verantwoordelijk voor.” Misschien is dat wel het beste uitgangspunt om te komen tot een circulair gebouwde omgeving. De man achter deze uitspraak is Taco Tuinhof, architect en eigenaar van Rothuizen Architecten. Hij vindt dat architecten hun rol moeten herdefiniëren...

SLP methodiek maakt levensduur meetbaar

De circulariteit van gebouwen en gebouwcomponenten is een actueel thema. Steeds vaker wordt aan ingenieursbureaus gevraagd om te ontwerpen, of ontwerpen te beoordelen op circulariteit. Met behulp van de SLP methodiek kan de technische levensduur specifiek en meetbaar worden afgestemd op gebouwniveau...

01-05-2019
ONDERWERP Circulair bouwen
Bouwrecht: De nieuwe economie, een nieuwe wet?

De vraag naar duurzame materialen en producten wordt steeds groter in onze huidige maatschappij. En gelukkig maar, want met de toenemende schaarste aan grondstoffen en de druk op ons milieu is het van belang dat de beschikbare grondstoffen ook zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. Deze transitie wordt...

Geluidsabsorptie van biobased materialen

Na de economische recessie komt de bouwsector weer helemaal terug op het oude economische niveau. Maar er staan nog steeds grote bouw- en renovatieopgaven voor de deur. Om te voldoen aan het Parijse Klimaatakkoord moet er naast een verbeterde isolatie van de woning ook materiaal met een lage CO2-footprint...

Circulaire gebiedsontwikkeling krijgt vorm in Deventer

Op een bedrijventerrein in Deventer verrijst een bedrijfsverzamelgebouw met een gebruiksoppervlakte van 420 m2. Zo op het oog niets bijzonders, maar het betreft hier een pilotproject circulair en energieneutraal bouwen. Het gebouw moet na oplevering volledig demontabel zijn, waarna alle materialen weer...

Heldere doelen voor circulaire bouweconomie

“Binnen de circulaire economie is er niet alleen aandacht voor hergebruik van materialen. Ook het gebruik van biobased materialen, een lange levensduur en een visie op de omgeving zijn belangrijke pijlers”, aldus prof. ir. Elphi Nelissen. Ze is onder meer hoogleraar Building Sustainability aan de Technische...