THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Gekwalificeerde constructeurs voor risicoprojecten

Naar aanleiding van de instorting van een deel van het dak van het AZ-stadion afgelopen zomer, was er op 26 augustus 2019 een gesprek van Paul Laseur van BNR Nieuwradio met Joop van Leeuwen (voorzitter COBc) en Bob Gieskens (directeur VNconstructeurs). In dit artikel een verslag van dit gesprek én we...

DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving geeft digitalisering een boost

Hoe weet je wat je krijgt als je een woning of bedrijfspand koopt of gaat verbouwen? Waar loopt die ene leiding? Hoe lang geleden is de cv vervangen? Welke materialen zijn er verwerkt in het dak? En hoe circulair zijn die materialen? Veel van dit soort vragen worden gesteld tijdens de levensloop van...

Herstructurering Nationale Milieudatabase

Transparante en vergelijkbare milieuprestaties van bouwproducten en gebouwinstallaties is een randvoorwaarde voor de bouwpraktijk om met gelijk speelveld duurzaam bouwen gestalte te geven. Daarmee is het ook een van de uitgangspunten van de Nationale Milieudatabase (NMD). Het nationale stelsel van milieuprestatiedata...

Milieuprestatie de komende tien jaar via 0,8 naar 0,5

“De milieuprestatie gaat op niet al te lange termijn naar 0,8 en vervolgens ruim voor 2030 naar 0,5”, aldus Ferdi Licher, programma directeur Bouwen en Energie Ministerie BZK, tijdens het NMD Symposium Milieuprestatie en Circulariteit op 31 oktober 2018. Rijkswaterstaat liet weten in 2030 op alle projecten...

Afval is materiaal zonder identiteit

“Ieder gebouw is een grondstoffendepot” en “Opschrijven in plaats van afschrijven”. Het zijn enkele gevleugelde uitspraken van architect Thomas Rau. Zijn architectenbureau RAU is dan ook vermaard op het gebied van CO2-neutraal en energieneutraal / energiepositief bouwen en recentelijk ook circulaire...

Constructief gebruik van bamboe

Met de groeiende vraag naar hernieuwbare, duurzame grondstoffen, groeit ook de vraag naar vergroting van het aantal toepassingen van geïndustrialiseerd bamboe. Naast vloeren en plaatmateriaal, zijn balken en planken ontwikkeld met de mogelijkheid tot constructieve toepassing. Dankzij de verwerking van...

01-05-2018
ONDERWERP Milieuprestatie
MPG-norm controleren is complex en tijdrovend

Vereniging BWT Nederland heeft W/E adviseurs gevraagd een MPG Checklist te ontwikkelen. Een instrument dat BWT’ers helpt de milieuprestatie sneller, beter en makkelijker te kunnen checken. De MPG Checklist wordt komende zomer geïntroduceerd en via de website van BWT Nederland beschikbaar gesteld.

Impact Wet Kwaliteitsborging op de leverancier (deel 2)

Wat betekent de Wet kwaliteitsborging voor de leverancier, onderaannemer en producent? Hoe kan de leverancier de bouwer ondersteunen en van de nodige gegevens voorzien? Patricia Meijerink van Nieman voerde in het eerste half jaar van 2016 een afstudeeronderzoek uit om hierop meer grip te krijgen. Ook...

Milieuprestatie gebouwen en gww-werken in 2018

Per 1 januari 2018 krijgt de verplichte milieuprestatie berekening (Bouwbesluit afdeling 5.2 artikelen 5.8 en 5.9) een grenswaarde. De grenswaarde wordt bepaald met de bepalingsmethode gebouwen en GWW-werken d.d. 1 augustus 2017 met toepassing van de actuele versie van de Nationale Milieudatabase (NMD)....

Wkb: wat kunnen we leren van GWW-sector?

Een gebrek aan kwaliteitsborging in de bouw heeft verregaande gevolgen voor de veiligheid van de gebruikers en voor de economie. Recentelijk waren er vaak voorbeelden in het nieuws waarbij dit het geval is geweest. De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen moet hierin verbetering brengen. In de GWW-sector...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2