THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Moet bij verbouw deur tussen woning en garage de nieuwe deur brandwerend zijn?

In een woning uit 1987 zit tussen de woning en de garage een brandwerende deur. Deze deur wordt vervangen. Moet de nieuwe deur ook weer brandwerend worden uitgevoerd?

Is het noodzakelijk dat bij verbouw van een woning uit 1986 rookmelders worden geplaatst?

In een bestaande woning uit 1986 zijn geen rookmelders aanwezig. Is het noodzakelijk dat bij verbouw van de woning rookmelders worden geplaatst?

Heb ik voor het plaatsen van een schoorsteen op een dak of aan een gevel een omgevingsvergunning nodig?

Heb ik voor het plaatsen van een schoorsteen op een dak of aan een gevel een omgevingsvergunning nodig?

Moet het materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht voldoen aan brandklasse A2

In een nieuw te bouwen eengezinswoning wordt een schacht toegepast met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m². Deze schacht voert langs wanden die de scheiding vormen met andere woningen, dus andere brandcompartimenten. De schacht is bestemd voor riolering en voor kanalen van de mechanische ven...

Moet een vrijwillig aangebrachte brandmeldinstallatie worden ontworpen en uitgevoerd als bedoeld in NEN 2535?

In een kantoorgebouw waarin het op grond van artikel 6.20 van Bouwbesluit 2012 of in het kader van een gelijkwaardige oplossing niet verplicht is om een brandmeldinstallatie (BMI) aan te brengen, wordt toch vrijwillig een BMI aangebracht.

14-05-2018
THEMA Veiligheid
ONDERWERP Brandveiligheid
Is het veranderen van een deur een ‘verandering van de brandcompartimentering’?

In de scheiding tussen twee brandcompartimenten is een deur aanwezig. De deur wordt vervangen door een nieuwe brandwerende deur. Is dit ‘verandering van de brandcompartimentering’ als bedoeld in artikel 3 onderdeel 8 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht?

Moet in een trappenhuis van een appartementengebouw noodverlichting worden aangebracht?

Moet in een trappenhuis van een appartementengebouw noodverlichting worden aangebracht?

Mag een rode brandslanghaspel blauw worden geschilderd?

Een wand in een schoolgebouw wordt blauw geschilderd. Mag de rode brandslanghaspel die op deze wand hangt, ook blauw worden geschilderd?