THEMA'S
SERVICE & ADVIES

Het Omgevingsbesluit in het Staatsblad (download)

Datum:31-08-2018

Het Omgevingsbesluit richt zich tot alle partijen die in de fysieke leefomgeving actief zijn: burgers, bedrijven en de overheid. Het Omgevingsbesluit regelt in aanvulling op de wet onder meer welk bestuursorgaan het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verlenen en welke procedures gelden. Ook regelt dit besluit wat de betrokkenheid is van andere bestuursorganen bij de besluitvorming en een aantal op zichzelf staande onderwerpen, zoals de milieueffectrapportage en financiële bepalingen.

Omgevingsbesluit in het Staatsblad

Besluit van 3 juli 2018, houdende procedurele regels en regels over algemene onderwerpen over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingsbesluit).

Download het bestand (PDF) hier.

Vragen over dit artikel?
Stel uw vraag
Details
Gerelateerd
Wet- en regelgeving Omgevingsbesluit (Ob) Wat staat er in het Omgevingsbesluit?
27-05-2019
Wet- en regelgeving Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) Het Besluit bouwwerken leefomgeving in het Staatsblad (download)
31-08-2018
Wet- en regelgeving Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) Het Besluit kwaliteit leefomgeving in het Staatsblad (download)
03-07-2018
Wet- en regelgeving Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) Het Besluit activiteiten leefomgeving in het Staatsblad (download)
03-07-2018
Wet- en regelgeving Omgevingsbesluit (Ob) Ontwerp van het Omgevingsbesluit (Ob)
01-01-2018
Inhoudsopgave