THEMA'S
SERVICE & ADVIES

Wkb: stand van zaken maart 2020

Datum:24-03-2020

Op 1 januari 2021 wordt volgens planning de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Ter voorbereiding op de invoering wordt een groot aantal activiteiten gestart. In iedere editie van Bouwkwaliteit in de Praktijk wordt een kort overzicht gegeven van de stand van zaken.

Proefprojecten

De komende maanden ligt de nadruk bij de implementatie van de Wkb op het opdoen van ervaring via proefprojecten. Inmiddels is vanuit de VNG een verzoek aan alle gemeenten gericht om de start van proefprojecten te stimuleren. Ter ondersteuning daarvan is de handreiking Stimuleren van proefprojecten opgesteld. In de handreiking – te vinden via www.stichtingibk.nl/projecten – worden tips gegeven om opdrachtgevers en bouwers over te halen met een proefproject te beginnen.

Aan de slag met kwaliteitsborging

Om elkaar beter de kunnen vinden is op de website van iBK een Marktplaats Wkb gestart (zie het menu-item op www.stichtingibk.nl). Het doel van de marktplaats – een initiatief van de VNG – is dat partijen die een proefproject willen starten via de marktplaats bijvoorbeeld een kwaliteitsborger of aannemer zoeken die ook ervaring wil opdoen met de Wkb. Ook kunnen gemeenten via de marktplaats aangeven dat ze graag proefprojecten faciliteren en daarbij aangeven of er bijvoorbeeld korting op leges of een snellere doorlooptijd van de vergunningverlening wordt geboden. Ten slotte kunnen ook opleiders en adviseurs informatie plaatsen op de site.

Overig Wkb-nieuws

  • In de maanden april en mei organiseren de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, de VNG en BZK een aantal regionale bijeenkomsten (Roadshows) om mensen kennis te laten maken met kwaliteitsborging. Alle stakeholders – opdrachtgevers, adviseurs en architecten, aannemers, kwaliteitsborgers en gemeenten – worden uitgenodigd om gezamenlijk in de vorm van een rollenspel te proeven aan de Wkb. Meer informatie over de Roadshow kwaliteitsborging is te vinden bij het Verenigingsnieuws achter in dit blad.

  • Inmiddels zijn er negen kwaliteitsborgers die via een van de voor proefprojecten toegelaten instrumenten met kwaliteitsborging aan de slag kunnen (zie www.stichtingibk.nl/instrumenten).

  • Inmiddels heeft een drietal opleiders de wettelijke eisen die aan medewerkers van kwaliteitsborgers worden gesteld vertaald naar een curriculum en eindtermen voor opleidingen. Met deze eindtermen kunnen partijen aan de slag om nieuwe opleidingen te ontwikkelingen voor kwaliteitsborging.

Vragen over kwaliteitsborging

Heeft u vragen over kwaliteitsborging? Vanaf februari 2020 kunt u deze stellen via de Helpdesk bouwregelgeving en brandveilig gebruik (www.helpdeskbouwregels.nl). Voor het laatste nieuws kunt u zich aanmelden voor de nieuwsberichten op www.stichtingibk.nl. Op die website is een agenda te vinden met trainingen, voorlichtingsbijeenkomsten en andere bijeenkomsten rondom kwaliteitsborging.

Vragen over dit artikel?
Stel uw vraag
Details
Gerelateerd
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Kwaliteitsborging vraagt andere mindset
23-10-2020
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Wkb: stand van zaken september 2020
29-09-2020
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Wkb: stand van zaken juni 2020
02-07-2020
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Wkb: stand van zaken april 2020
04-05-2020
Bouwkwaliteit Kwaliteitsborging Zware eisen aan kwaliteitsborger
16-04-2020
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Wkb: stand van zaken januari 2020
17-02-2020
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Eindtermen opleiding kwaliteitsborger in ontwikkeling
05-01-2020
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Kwaliteitsborging nieuw- en verbouw: verschillen en parallellen
03-01-2020
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Impact Wkb voor Bouw- en Woningtoezicht
09-12-2019
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Verschillen tussen de stelsels
25-11-2019
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) De risicobeoordeling onder het Wkb
25-11-2019
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Dossiers onder het Wkb
25-11-2019
Bouwkwaliteit Kwaliteitsborging Gekwalificeerde constructeurs voor risicoprojecten
16-10-2019
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Overgangsrecht Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
10-09-2019
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Eerste Kamer stemt in met Wet kwaliteitsborging
15-05-2019
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Positief effect van de Wet kwaliteitsborging
01-05-2019
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Wet Kwaliteitsborging uit pauzestand
01-02-2019
Bouwkwaliteit Kwaliteitseisen Nieuwe bepalingsmethode verdunningsfactor
01-02-2019
Bouwkwaliteit Productkwaliteit Verklaringen gelijkwaardigheid en kwaliteit steeds belangrijker
03-12-2018
Bouwkwaliteit Kwaliteitsborging Impact Wet Kwaliteitsborging op de leverancier (deel 2)
16-03-2018
Wet- en regelgeving Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) Planologie en bouwregelgeving raken steeds meer vervlochten
01-03-2018
Bouwkwaliteit Kwaliteitsborging Wkb: wat kunnen we leren van GWW-sector?
01-02-2018
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Risicobeoordeling onder Wet Kwaliteitsborging
18-08-2017
Bouwkwaliteit Kwaliteitsborging Impact Wet Kwaliteitsborging op de leverancier
03-03-2017
Wet- en regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb) Komende wijzigingen bij inwerkingtreding Wet Kwaliteitsborging
03-03-2017
Bouwkwaliteit Kwaliteitsborging Aansprakelijkheid bij vallende gevelbeplating
23-11-2016
Inhoudsopgave