THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Bouwrecht: Verhouding tussen artikelen 3.18 en 7.22 in Bouwbesluit 2012

Op 29 november 2017 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in een geschil over een besluit van burgemeester en wethouders van Groningen om niet handhavend op te treden tegen een aanbouw. Verzoeker om handhaving realiseerde in 2003 aan de achterzijde van zijn woning een aanbouw....

Verduisterde ruimte - Verbeelding Bouwbesluit

Dit artikel stelt een eis aan ruimten voor meer dan 50 personen waarin het gebruikelijk is om de normale verlichting te reduceren of uit te schakelen (bijvoorbeeld theaters en bioscopen). In een dergelijke ruimte is oriëntatieverlichting noodzakelijk zodat zo nodig in het donker kan worden gevlucht....

Noodverlichting - Verbeelding Bouwbesluit

Om ook veilig te kunnen vluchten wanneer de elektriciteit uitvalt, moet bij risicovolle situaties de verlichtingsinstallatie op een voorziening voor noodstroom zijn aangesloten (noodverlichting). Op grond van het eerste lid is noodverlichting voorgeschreven voor verblijfsruimten met meer dan 75 personen...