THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Mag de hoogte van het plafond in een bestaande berging worden aangepast bij na-isolatie?

Ja, met toepassing van de gelijkwaardigheidsbepaling kan naar de mening van de helpdesk in deze situatie van het verbouwvoorschrift worden afgeweken tot een hoogte van minimaal 2,1 m. Op grond van het verbouwvoorschrift artikel 4.33 in combinatie met artikel 4.31 van het Bouwbesluit 2012 zou de hoogte...

Moet de (verplichte) buitenruimte bij een nieuwbouwwoning rechtstreeks aan een verblijfsgebied grenzen?

Moet de (verplichte) buitenruimte bij een nieuwbouwwoning rechtstreeks aan een verblijfsgebied grenzen?

Moet een toegangspunt elektronische communicatie in de meterkast liggen?

Nee. In artikel 6.57, lid 2, van Bouwbesluit 2012 is aangegeven dat een volgens dit artikel bij nieuwbouw vereist toegangspunt voor de aansluiting op een openbaar elektronisch communicatienetwerk met hoge snelheid in een toegankelijke, niet-gemeenschappelijke ruimte met een vloeroppervlakte van ten minste...

Moet een bestaande woning zijn voorzien van hemelwaterafvoeren?

Nee. Alleen bij nieuwbouw is het aanbrengen van een hemelwaterafvoervoorziening verplicht. Voor bestaande gebouwen stelt het Bouwbesluit hieraan geen eisen.  Aanvullende opmerking(en) - Wordt aan een woning zonder hemelwaterafvoer een uitbouw gemaakt, dan is ook daar geen hemelwaterafvoer vereist. Bij...

22-01-2019
ONDERWERP Bouwbesluit 2012