THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Toegankelijkheid van buitenruimten

Toegankelijkheid van de openbare buitenruimte wordt in dit artikel gezien vanuit het perspectief van de voetganger. Het gaat daarbij om een pluriforme groep, van jong tot oud, van snel tot langzaam, mensen met bagage en met kinderwagen, slechtzienden, mensen met taststok, rolstoel, rollator of scootmobiel....

Grenswaarden van toegankelijkheid

Het uitgangspunt voor het toegankelijk ontwerpen, inrichten en beheren van buitenruimten, gebouwen en woningen is dat iedereen – ongeacht lichaamsbouw, vaardigheden en beperkingen – praktisch, veilig, gezond en flexibel kan functioneren op al die plekken waar iets te doen is. Uitgaan van het zogenoemde...

Definitie van menselijk gebruik

De toegankelijkheid van buitenruimten, gebouwen en woningen moet mensen overal in staat stellen praktisch, veilig, gezond en flexibel te doen wat ze hebben te doen. Het is nog niet zo eenvoudig om aan te geven wie die mensen zijn. Wij – mensen – hebben veel gemeenschappelijk en toch verschillen we allemaal....

Toegankelijkheid van plekken

De ambitie is om de plekken waar mensen activiteiten verrichten – van welke aard dan ook – toegankelijk te maken, dat wil zeggen: de omgevingsvariabelen op die plek af te stemmen op kritisch gebruik. Zoveel activiteiten, zoveel plekken. Echter, hoe divers onze activiteiten buiten, in gebouwen en in onze...

Definitie van toegankelijkheid

Toegankelijkheid is een ruim begrip dat op allerlei dingen van toepassing is, bijvoorbeeld internet, zorg en huizenmarkt. Dit onderdeel gaat over de toegankelijkheid van de fysieke, gebouwde omgeving. Hieronder wordt verstaan: ‘de eigenschap van buitenruimten, gebouwen en woningen die maakt dat mensen...

Toegankelijkheid van gebouwen

De toegankelijkheid van gebouwen begint in feite op straat met het herkennen van de entree en eindigt op elke verblijfsplek. Toegankelijkheid vraagt aandacht voor heel veel zaken. Hieronder vindt u een opsomming van de voornaamste aandachtspunten met een verwijzing naar de artikelen waar gedetailleerde...

Ergonomie

Mensen – divers als we zijn – zijn het uitgangspunt voor toegankelijkheid. Van belang is dat we allemaal in onze omgeving kunnen functioneren en zo kunnen deelnemen aan sociale, economische en culturele activiteiten en kunnen (blijven) wonen waar we willen. In principe verrichten we oneindig veel activiteiten...

Toegankelijkheid van woningen

Dit artikel gaat in op de betekenis daarvan voor woningen en hoe dit handboek daarvoor kan worden geraadpleegd. Toegankelijkheid is voor elk type woning een onderwerp: van groot tot klein appartement, van grote tot kleine eengezinswoning. Toegankelijkheid vraagt aandacht voor heel veel zaken.

Grenswaarden van Begrijpen

In een omgeving die we niet of nog niet goed kennen, willen we weten waar we zijn en weten waar we naartoe moeten, wat ons te doen staat of wat van ons wordt verwacht. We willen bijvoorbeeld weten waar het station is, waar we een gebouw kunnen betreden, waar het lichtknopje in het toilet zit en hoe de...

Grenswaarden van Voortbewegen

Als we ons verplaatsen van de ene naar de andere plek hebben we loopruimte nodig en een comfortabel en veilig loopoppervlak, dat vrij is van obstakels. Daarbij kan de loopafstand – gelet op ons uithoudingsvermogen en onze loopsnelheid – niet te groot zijn.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2