THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Toegankelijkheid van een helling

Willen we hoogteverschil op een route kunnen overbruggen, ook met bijvoorbeeld een kinderwagen, rollator, rolstoel of zware bagage, dan is een hellingbaan of lift nodig. Hier worden aanwijzingen gegeven voor praktische en veilige hellingbanen. Ze gelden voor hellingen steiler dan 1:25 (4%). Minder steile...

Toegankelijkheidssector bij vergroting van een gebouw

In een deel van een bedrijfsverzamelgebouw bevindt zich een bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik met een gebruiksoppervlakte (GO) van 70 m² en een toegankelijkheidssector. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt aangevraagd voor het vergroten van dit deel van het gebouw met...