THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Wanneer is sprake van geheel vernieuwen of veranderen met betrekking tot de energieprestatie-eis (EPC-eis)?

Bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of vergroten van een bouwwerk hoeft niet te worden voldaan aan de EPC-eis uit Bouwbesluit 2012. Bij het geheel vernieuwen dus wel. Wanneer is sprake van geheel vernieuwen of veranderen met betrekking tot de energieprestatie-eis (EPC-eis)?

Wanneer heb ik een sloopvergunning nodig?

Van slopen is sprake als een bouwwerk geheel of gedeeltelijk wordt afgebroken (artikel 1.1, lid 1, van de Wabo). Bij gedeeltelijk slopen zal doorgaans ook sprake zijn van verbouw.